Waar is de jeugd gebleven?

Het zal u niet ontgaan zijn dat ‘’de jeugd’’ één van de aandachtspunten is van de kerkenraad. Toch is dit zondagochtend soms moeilijk waar te nemen. Men vraagt zich soms af, al die moeite, al die energie die er ingestoken wordt, waar gaat dat naar toe? Nou, dat zal ik u vertellen.

Sinds september 2018 ben ik jeugdouderling van de PKN Roermond. Vanaf dat moment heb ik onze gemeente op een heel andere manier leren kennen. Zoveel mensen die zich inzetten om onze kerk, kerk te laten zijn. Maar er was ook een zorg. Een zorg die voor mij, als jeugdouderling, een duidelijke taak schepte. De zorg was dat het aantal kinderen en jongeren in de kerk afnam. En zonder nieuwe aanwas, wat blijft er dan over een paar decennia van de kerk over? Kan je dan nog wel één van de voornaamste taken van een christen uitvoeren als kerk? Namelijk het verspreiden van het evangelie!

Tijd voor onderzoek dus! We hebben zoveel mogelijk mensen die betrekking hebben op de jeugd gesproken. Jeugd zelf, ouders, jong volwassenen enz.. Ik zal u het onderzoeksproces besparen, er zijn hier verder ook geen rapporten over geschreven. Conclusie was; we krijgen onze jeugd moeilijk mee naar de kerk, om diverse redenen. Ik hoop dat u er zelf wat bij kunt bedenken. Dit wisten wel al, maar wat moeten we nu dan, als de personen waarom het gaat ook geen antwoorden hebben?

Op zoek naar waar het wel werkt! Ik vermoed dat God ons hiermee heeft geholpen want we hoefden niet zo ver en niet zo lang te zoeken. We kwamen uit bij het jeugdwerk in Maasbracht. Daar draaide al enige tijd succesvol de Stuif in! Na 2 vergaderingen waren we er al uit, we gaan samenwerken en elkaar verstreken waar het kan. We zijn nu al een tijd verder en er zijn al een paar seizoenen gedraaid van de Stuif in. Kinderen uit Roermond sluiten hierbij aan en de Stuif in is ook al een paar keer georganiseerd in Roermond. Pubers hebben een eigen programma bij de Stuif in. Dit programma wordt zowel door jongeren uit Maasbracht als Roermond bezocht.

Ik ben erg enthousiast over wat er gebeurd bij de Stuif in. Ik zie verbinding ontstaan bij de groep. Dezelfde verbinding die ik merk op zondagochtend in de kerk. Volwassen mensen / kinderen die bezig zijn met het christelijke geloof en in verbinding staan met elkaar hierdoor. Met andere woorden, ik denk dat de kerk zich vormt bij de Stuif in.

Ik denk dat het veel belangrijker is dat ik u het bovenstaande vertel i.p.v. wat het jeugdwerk allemaal organiseert. Maar voor de volledigheid zal ik u ik een aantal voorbeelden opsommen; bezoek aan het klimpark; nacht zonder dak, spelletjesmiddag tijdens de gezamenlijke dienst in Maasbracht. En nu ook tijdens de corona periode bieden wij allemaal leuke challenges aan en wellicht heeft u zelf een mooie bos bloemen ontvangen van een kind.

Zo heb ik gezien wat u al lang weet. Psalm 138:8 (statenvertaling). De HEERE zal het voor mij voleinden; Uw goedertierenheid, HEERE! is in eeuwigheid; en laat niet varen de werken Uwer handen.

Matthijs Meijer

Jeugdouderling PKN Roermond