Medewerking gevraagd

We vragen uw hulp bij het organiseren van de diensten op 5 & 12 juli en op 23 augustus.

Per dienst zijn zeker 4 coördinatoren nodig en er is iemand van de voorbereidende werkgroep die de hoofdcoördinator is en het overzicht houdt. De taken van de verschillende coördinatoren zijn divers. De taken bestaan o.a. uit:

  • bij de ingang staan, de bezoekers welkom heten  en de bekende RIVM-vragen stellen
  • toezicht houden in het portaal dat men de handen ontsmet en dat de afstand van 1,5 meter wordt bewaard
  • toezicht houden bij de toiletten dat ze schoongemaakt worden na gebruik
  • de bezoekers naar hun plek brengen en evt. vragen beantwoorden
  • na de dienst de bezoekers duidelijk maken in welke volgorde zij kunnen vertrekken en door welke uitgang
  • bereid zijn om na afloop mee te helpen om te ontsmetten, wat nog niet ontsmet is door de bezoekers zelf.

Als u er voor voelt om coördinator te zijn, zouden we het heel fijn vinden als u dat aan ons kenbaar wilt maken ( A.u.b. met de datum erbij waarop u zou kunnen/willen meewerken). Dit graag via een mail naar Linda Akkerman, één van de scriba’s: scriba@pg-roermond.nl.

Indien u interesse hebt, zetten we uw naam op een lijst, zodat we een goed overzicht hebben van de gemeenteleden die deze taak zouden willen vervullen. Als we van uw diensten gebruik gaan maken, zullen we dat op tijd aangeven en volgt er nog nadere informatie over de precieze werkzaamheden.

Hoe het gaat met de organisatie van de diensten in de maanden na augustus, weten we nu nog niet. De kans is groot dat we dan ook graag van uw diensten gebruik willen maken.

Alvast hartelijk dank voor uw reactie, namens de werkgroep die bezig is met het gebruiksplan,

Truus Spoelstra.
20 Juni 2020.