Diensten juli & augustus

De regionale online-diensten zullen ook in juli en augustus voortgang vinden. De richtlijnen voor kerkdiensten zijn versoepeld, zoals u wellicht weet. In juni mochten er 30 bezoekers bij een kerkdienst zijn, in juli en augustus mogen er maximaal 100 bezoekers zijn per dienst. Dat is een mooi bericht voor ons allen!

Maar de organisatie van een kerkdienst is op dit moment, nu we nog verkeren in coronatijd, wat complexer dan we gewend zijn. Om het risico van besmetting zoveel mogelijk te voorkomen, moeten we ons, bij het organiseren van een kerkdienst en overige bijeenkomsten, houden aan de regels van het RIVM. Deze regels moeten vastgelegd worden in een gebruiksplan, waarin precies staat hoe wij omgaan met de organisatie van de diensten en hoe we de overige bijeenkomsten gestalte geven.

De PKN (de landelijke kerk) heeft een format geschreven voor dit gebruiksplan en wij hebben dit format aangepast aan onze eigen locatie en ruimtes. Het concept is bijna klaar en we hopen dat het snel definitief zal zijn. Dan kunnen we op 12 juli en op 23 augustus een regionale online-dienst houden met 80-100 personen. Waarbij we voor ogen moeten houden dat de diensten in deze coronatijd een iets ander karakter zullen hebben dan u gewend bent, omdat gemeentezang wordt afgeraden. Op een zondag daaraan voorafgaand zal er waarschijnlijk een kleine viering gehouden worden, zodat men kan oefenen met het uitvoeren van de RIVM-regels.

Het gebruiksplan houdt o.a. in dat men zich zal moeten aanmelden voor een dienst en dat men een plaats krijgt aangewezen in de kerk. Er zal extra aandacht worden besteed aan de hygiëne. Bij de organisatie zal de hulp ingeroepen worden van een aantal gemeenteleden. Op dit moment zijn we daarmee druk aan de gang; hopelijk zijn er gemeenteleden die hun steentje willen bijdragen (zie het artikel “Medewerking gevraagd”). Want…alleen samen zal de dienst weer gestalte kunnen krijgen.

Houd u de website, de mail en de nieuwsbrief goed in de gaten. Daarin zal het definitieve gebruiksplan geplaatst worden. Mocht u niet beschikken over internet, dan zal het gebruiksplan op papier u aangereikt worden door uw contactpersoon of door een andere vrijwilliger uit onze gemeente.

We hopen dat we elkaar binnenkort weer mogen ontmoeten in de fysieke diensten. Waarbij we opmerken dat het voor een ieder van u een eigen beslissing is of u de dienst al wilt bezoeken of liever nog even thuisblijft. Het gevoel moet voor een ieder goed zijn; in de afgelopen tijd hebben we allemaal ervaren wat dat gevoel met ons kan doen.

Als alternatief is het misschien een idee voor u om, samen met een ander gemeentelid, een regionale dienst te volgen. Ook daar is de Heer aanwezig, zoals we allemaal weten: “Waar twee of drie in Mijn Naam samen zijn, daar ben Ik in hun midden”.

Namens de kerkenraad, Truus Spoelstra.
20 juni 2020.