Oproep: steun de collecte!

Het zijn bijzondere tijden. Tijden waarin het bezoeken van de kerk, en in het bijzonder de kerkdiensten, ineens niet meer vanzelfsprekend is. Gelukkig zijn er tegenwoordig tal van digitale mogelijkheden, waardoor het toch mogelijk blijft om een kerkdienst te houden en contact te hebben met elkaar.

Ondanks het feit dat de digitale kerkdiensten zeer goed worden bezocht, lopen de opbrengsten van de collectes hard terug. Waar we vóór de Coronasituatie met elkaar gemiddeld € 200,= per zondag bijeen legden voor de verschillende doelen, komen we nu slechts op enkele tientjes per zondag. Om u een idee te geven: tussen 1 januari en 20 mei (bijna een half jaar) is er via de Kerkgeldapp € 266,= ontvangen voor de Diaconie, € 254,50 voor het CvK en € 109,50 voor Kerk in Actie.

We realiseren ons dat er gemeenteleden zijn die door de Coronasituatie in een, onder andere financieel gezien, lastig parket worden gebracht. Daarnaast zal niet iedereen gelukkig zijn met het digitale tijdperk en zullen er trouwe kerkbezoekers zijn die niet uit de voeten kunnen met de Kerkgeldapp. En natuurlijk kan het voorkomen dat de collecte gewoonweg vergeten wordt, omdat de collectezakken nu eenmaal niet meer rondgaan.

Wat de reden voor het teruglopen van de collecteopbrengsten ook is, we hopen er met elkaar de schouders onder te zetten en ervoor te zorgen dat de collecteopbrengsten weer op het oude niveau komen. Want ook in deze bijzondere tijden zijn de collectes hard nodig; we kunnen en mogen de zorg voor de medemens en de kerk niet uit het oog verliezen.

U kunt op elk gewenst moment uw bijdrage in de digitale collectezak doen, via de Kerkgeldapp van SGK. De Kerkgeldapp is te downloaden via onderstaande QR-codes en via de Google Playstore en Apple Appstore:

Natuurlijk kunt u ook een gift overmaken op één van onze bankrekeningnummers, o.v.v. ‘Collecte’:
• NL92 RABO 0373 7280 50 (CvK);
• NL66 RABO 0373 7388 97 (Diaconie);
• NL82 RABO 0373 7389 00 (ZWO).

Heeft u nog collectebonnen in huis, die u graag wilt inleveren? Dan kunt u deze via de post naar ons opsturen. En zo zijn er ongetwijfeld tal van andere creatieve manieren om een bijdrage te leveren.

We rekenen op uw steun!

Met vriendelijke groet,
Het CvK en de Diaconie