Online Regiodiensten Juni

In de afgelopen maanden hebben we met de regionale gemeenten Venlo, Weert, Maasbracht en Roermond regionale onlinediensten georganiseerd. In juni zullen wij doorgaan met deze diensten. Iedere zondag gaat een van de predikanten van de organiserende gemeenten voor. En er zullen een of enkele medewerkers van iedere gemeente bij zijn.
In de afgelopen tijd was de organiserende groep zo klein mogelijk i.v.m. de RIVM maatregelen. Deze maatregelen zijn nu iets verruimd en in juni zal de organiserende groep dan ook iets groter zijn, met name om de zang goed te laten klinken. In juni zouden er ook, volgens de RIVM-regels, bij wijze van proef, vieringen met 30 personen mogen plaatsvinden. Voordat deze diensten plaats kunnen vinden, moet er eerst een gebruiksplan gemaakt worden, zoals de PKN aangeeft. Dit geheel volgens de richtlijnen van het RIVM. In dit plan moet beschreven worden hoe de diensten gaan verlopen volgens de RIVM-regels. Dit zal tijd vergen en het is dan ook nog niet bekend wanneer en hoe een en ander georganiseerd gaat worden in onze gemeente. Houd u dan ook het nieuws in de gaten in de nieuwsbrief en op de website. Daar zult u de laatste ontwikkelingen kunnen lezen.
Dank- en voorbeden voor de regionale onlinediensten kunt u, via dominee Judith, doorgeven tot zaterdag 12:00 uur.

De meest actuele informatie over de regionale diensten vindt u op onze website:
https://pg-roermond.nl/livestream of in de nieuwsbrief. Hier worden ook de liturgie en de preek neergezet voor de mensen die op papier de dienst meelezen.

Mocht u iemand kennen die niet beschikt over een computer of over internet, dan vragen wij u deze gemeenteleden, zo mogelijk, de orde van dienst en/of de preek aan te reiken.

Uit verschillende reacties uit de gemeente is op te maken dat de regionale diensten gewaardeerd worden. We hopen dan ook dat deze diensten u in de maand juni ook weer mogen bemoedigen.

Namens de kerkenraad, Truus Spoelstra

—————–

Het dienstenrooster voor de regionale online-diensten van 7 juni t/m 28 juni:

7 juni: ds. René Silvis uit Venlo

14 juni: ds. Judith van den Berg-Meelis uit Roermond

21 juni: ds. Jolien Leeffers uit Weert

28 juni: dhr. Erick van Brakel uit Maasbracht