Niet Alleen

Met de landelijke website en telefoonlijn van ‘Niet alleen’ worden talloze lokale hulpinitiatieven en hulpvragers en aan elkaar verbonden. Mensen die eenzaam zijn of een hulpvraag hebben, gaan naar Niet Alleen en worden zo aan onze protestantse gemeente in Roermond gekoppeld. Wij kijken dan wie er in de buurt woont of zou kunnen bellen of helpen. Zo helpen we elkaar in deze bijzondere tijd, want je bent #Nietalleen.

Over de hulpvragen

Inmiddels hebben 3541 mensen contact opgenomen via #Nietalleen. Van hen hadden er 2152 personen een hulpvraag, 1615 mensen gebruikten het landelijke telefoonnummer om hun verhaal te doen en een praatje te maken. We hebben 1264 personen gekoppeld aan een lokaal initiatief. Verder hadden 622 bellers en mailers een opmerking, een vraag over #Nietalleen of belden om hun aanbod te delen.

Het beeld waarom mensen bellen blijft redelijk gelijk. Nog steeds zoeken de meeste mensen een praatje en geven aan zich eenzaam te voelen. Een deel van deze mensen heeft voldoende aan een gesprek met iemand van het landelijke belpanel. Soms wordt er met hen gebeden. Een aantal mensen belt (zeer) frequent. Veel mensen die een praatje zoeken worden gekoppeld aan een lokaal initiatief. Daarnaast blijft er vraag naar praktische hulp, zoals boodschappen halen of iets in huis of tuin doen. Mensen bellen ook om verrassingen te regelen voor hun familie of vrienden, bijvoorbeeld voor verjaardagen en jubilea. Het aantal bellers dat aangeeft te maken te hebben met psychische en psychiatrische problematiek blijft ongeveer gelijk.

Aanvragen in Roermond e.o.

Voor en tijdens de Paasdagen kwamen een paar aanvragen binnen: iemand die zich alleen voelde in thuisisolatie omdat ze de vermoedde het coronavirus te hebben. Iemand anders met een longziekte, angst en geen kinderen, nog iemand die zich neerslachtig voelt door de beperkingen en de gezin situatie en een eenzame heer. Snel konden we een bereidwillig gemeentelid in de buurt vinden om die mensen af en toe te bellen voor een praatje, een bemoedigend woord of luisterend oor.

Ook via facebook hebben een aantal gemeenteleden zich op de oproep om vrijwilliger te worden, gemeld. Echt héél fijn om te merken hoe betrokken en hulpvaardig onze gemeenteleden zijn. We vragen ons als gemeente dikwijls af hoe we de mensen buiten onze kerkgemeenschap kunnen bereiken. En hier dient een bijzondere kans zich aan, om in contact te komen met mensen én om hoop door te geven in een onzeker tijd:

Vertrouw er niet op dat je Gods hand vasthebt,
laat het vasthouden aan Hem over en vertrouw slechts.

(Hanmer Webb-Peploe)

Doe u ook mee? Meld u dan gerust bij de pastorale raad (Annatjie Potgieter of Nanda Ox), ds. Judith van den Berg of diaconie (voor praktische hulpvragen).