Aankomende regionale & online diensten

Het dienstenrooster van 19 april t/m 31 mei:

  • 19 april: dienst zonder predikant (invulling door gemeenteleden)
  • 26 april: ds. René Silvis uit Venlo
  • 3 mei: ds. Jolien Leeffers uit Weert
  • 10 mei: dhr. Erick van Brakel uit Maasbracht
  • 17 mei: ds. Judith van den Berg-Meelis uit Roermond
  • 21 mei: ds. René Silvis uit Venlo (Hemelvaartsdag)
  • 24 mei: dhr. Erick van Brakel uit Maasbracht
  • 31 mei: ds. Judith van den Berg-Meelis uit Roermond (Pinksteren)

Online regionale diensten

Op 19 april is er de dienst zonder predikant. Deze zal gehouden worden in de Minderbroederskerk.

Uit bijna iedere gemeente van de regio zal een vertegenwoordiger aanwezig zijn om mee te werken aan deze dienst.

In verband met de coronacrisis vervallen de diensten van 26 april t/m 24 mei, zoals zij oorspronkelijk ingeroosterd stonden.

In plaats daarvan zullen er regionale diensten zijn, waaraan meewerken de Protestantse Gemeenten: Maasbracht, Venlo, Weert en Roermond. Op die manier worden de predikanten ontlast en worden de zondagen, waarin gastpredikanten zouden voorgaan, makkelijker ingevuld.

Bovendien is het een eerste stap op de weg naar samenwerking van de genoemde gemeenten wat de diensten betreft. De situatie, waarin we nu verkeren, heeft ertoe geleid om deze eerste stap te zetten op de weg van regionale diensten.

De predikanten uit de genoemde gemeenten zullen om de beurt voorgaan. Per zondag zal er een aantal medewerkers zijn, met uit iedere gemeente een vertegenwoordiger.

Het dienstenrooster ziet u hierboven vermeld.

De genoemde predikanten gaan steeds voor in hun eigen kerk. De dienst is online te beluisteren en, zo mogelijk, te bekijken.

De meest actuele informatie over alle hierboven genoemde diensten vindt u op onze website: https://pg-roermond.nl/livestream of in de nieuwsbrief. Hier worden ook de liturgie en de preek neergezet voor de mensen die op papier de dienst meelezen.

Het is mogelijk om deze diensten te beluisteren, en zo mogelijk, te bekijken, dankzij de aanvullende techniek van de Protestantse Gemeente Weert. Zij hebben andere mogelijkheden dan wij en wij mogen van die mogelijkheden gebruik maken, zodat we de dienst kunnen volgen via kerkdienstgemist.nl. Waarvoor onze dank!

Op 31 mei doen we niet mee aan de regionale dienst, maar hebben we een eigen videodienst uit onze kerk, waarin ds. Judith van den Berg-Meelis zal voorgaan.

Dank- en voorbeden kunt u, via dominee Judith, doorgeven tot zaterdag 12:00 uur.

Mocht u iemand kennen die niet beschikt over een computer of over internet, dan vragen wij u deze gemeenteleden, zo mogelijk, de orde van dienst en/of de preek aan te reiken.

Wij hopen met elkaar goede diensten te beleven, zij het op een andere manier dan we gewend zijn. Dat het gevoel van verbondenheid met elkaar en met God ons allen kracht zal geven!

Namens de kerkenraad, Truus Spoelstra