Van de predikant

Als u dit leest, zijn we alweer een paar weken verder in de Corona-crisis.
Op het moment van schrijven weten we nog niet hoe de situatie na 6 april zal zijn: een lock down, een verlenging van de maatregelen of dat we wellicht het effect zien van de maatregelen?
Duidelijk is in ieder geval dat de maatregelen en thuisisolatie grote consequenties hebben voor ons dagelijks leven, voor de zorg, de economie en ook voor ons als kerk.
Er is veel onzekerheid:
Hoe lang gaat dit duren?
Wat zijn de consequenties?
waar vind ik vertrouwen, geloof, hoop, voeding en steun?
Wat kunnen wij als mensen voor elkaar betekenen?
En hoe kunnen wij als kerkgemeente het onderlinge contact behouden en wanneer kunnen we weer (in vrijheid en veiligheid) samenkomen?
In alle onzekerheid, de eenzaamheid, maar ook in de veelheid aan informatie is het belangrijk om als mens te blijven vertrouwen en zoeken naar ‘vaste grond onder onze voeten’:
Wat geeft ons in deze roerige tijden troost? Wat houdt de mensen in vitale beroepen op de been? Wat maakt dat wij hoop blijven houden dat ook dit voorbij zal gaan?
Wij mogen blijvend vertrouwen op onze Heer.
Hij houdt ons in Zijn hand geborgen.
Wat er ook gebeurt.
Als het stormt in ons leven, als wij overspoeld worden.
Maar ook als het stil is, als de angst ons overmand.
Hij is onze vaste burcht.
Hij geeft rust en stilte aan onze ziel.
Onze Herder zal niet slapen,
wij mogen bidden, zingen en beseffen: Hij zal over ons waken!
Ook al kunnen wij fysiek niet bijeenkomen in ons dierbare Minderbroederskerk: Samen blijven wij in Zijn Naam verbonden. In Zijn Geest zijn en blijven wij als zijn volgelingen betrokken op elkaar. We houden de lofzang gaande. We blijven bidden en (op andere wijzen) samenkomen!
Wat betekenen de RIVM restricties voor ons als kerk?
Ook wij als lokale protestantse kerk in Roermond volgen de landelijke RIVM richtlijnen, die de landelijke PKN vertaalt naar adviezen en richtlijnen voor de lokale kerken. Daarom schorten ook wij als lokale kerk alle (grote) fysieke bijeenkomsten op: Geen kerkdienst, geen groothuisbezoek, geen PSW uitje. Geen Passion.
En tegelijkertijd zoeken we ook naar nieuwe wegen van verbinding, bemoediging en contact. We willen juist in deze tijden van isolatie als kerk steun bieden, het onderlinge contact bevorderen en present blijven in de samenleving.
Hierin vinden we het belangrijk om u als gemeentelid op de hoogte te houden, ook voor degenen die niet de beschikking over computer, mobiele telefoon of internet hebben. Gelukkig zijn er vele vitale gemeenteleden die zich aanmelden als vrijwilliger. Daar maken we dankbaar gebruik van. Waarbij we benadrukken: uw eigen gezondheid en dat van uw gezinsleden staat voorop! Bewaak uw eigen gezondheid en/ of kwetsbaarheid, blijf zoveel mogelijk thuis en houd afstand tot anderen.
Wat betekent dat voor ons als kerk de komende weken?
We willen, zolang de crisis aanhoudt, wekelijkse nieuwsbrieven uitsturen. Waarbij de hulp vragen van vitale mensen in uw wijk om de digitale nieuwsbrief uit te printen en bij oudere gemeenteleden in de bus te doen.
We zijn aan het experimenteren met video opname van de kerkdienst. Deze zijn via internet te bekijken of beluisteren. Voor degene die geen computer hebben, is de preek en liturgie ook analoog beschikbaar.
We zullen als kerk ook meer samen gaan werken met de regio. Waarschijnlijk zullen we als regiopredikanten rouleren in de kerkdienst die ofwel via audio, of soms ook per video beschikbaar wordt.
Vergaderingen en bijeenkomsten zullen grotendeels digitaal gehouden worden.
Met de oudere en kwetsbare gemeenteleden proberen we via de contactpersonen van de pastorale raad en PSW zoveel mogelijk contact te houden.
Ook de predikant is niet alleen tijdens het telefonisch spreekuur bereikbaar, maar op werkdagen tussen 9-11 telefonisch bereikbaar voor een praatje, een gebed, bemoediging of hulpvraag.
Pastoraal contact thuis blijft mogelijk, indien gewenst en er geen bezwaar is vanuit de pastorant.
In geval van crisis, ernstige ziekte over dreigend overlijden blijft de predikant beschikbaar!
De overheid heeft voor uitvaarten de richtlijnen aangescherpt, deze mogen alleen gehouden worden met eerstelijns familieleden. (wenst u meer informatie hierover? Neem dan gerust contact op met de predikant)
Voor al het bovenstaande geldt:
Mogelijk zijn de richtlijnen inmiddels alweer achterhaald of juist aangescherpt.
We proberen u zoveel mogelijk op de hoogte te houden via Contact, nieuwsbrief, website en Facebook. Maar ook telefonisch kunt u hiervoor de scriba of voorzitter van de kerkenraad benaderen, of de predikant.
Als laatste
Probeer in alles het goede te bewaren. De zin, betekenis of de kleine zegeningen,
juist in alle beperkingen en restricties die we voor ons welzijn handhaven!
Dat het ons als mensen dichterbij elkaar brengt, bij wat belangrijk is in het leven.
Dat het ons dichterbij God brengt.
En bij de boodschap van Pasen: van opstanding, van hoop en troost in tijden van onzekerheid, van nieuw begin!
Moge het licht van Pasen ook in uw leven doorbreken, u verlichten en hoop geven!
Ook voor mij en mijn gezin is het gedwongen thuis zitten, thuiswerken en weinig tot geen afspraken buiten de deur
een periode van bezinning: enerzijds hoezeer wij als samenleving gewend zijn om een drukke, volle agenda te hebben, altijd overal heen te kunnen en anderzijds ‘het op elkaar aangeleverd zijn’ en niet je gebruikelijke momenten van stilte, kerkdienst of bezinning te hebben. Ook zoeken naar nieuwe manieren.
Juist in de gevoelens van onvrijheid, vrijheidsbeperking beseffen we ons dubbel en dwars hoe kostbaar de vrijheid is om je geloof te beleven, naar de kerk te gaan, samen te komen in Zijn Naam. Ik hoop van ganser harte dat we op 12 april bij elkaar mogen komen om samen Pasen te vieren: om te danken, zingen en musiceren van opstanding, nieuw leven en nieuw begin.
Maar ook als het nog niet als kerkgemeente mag of verstandig is:
Denk dan aan die leerlingen van Jezus die bij het graf kwamen.
Denk aan de allereerste christen die op de vroege zondagmorgen bijeen kwamen.
Of in alle verborgenheid, als vervolgde christenen.
Denk dan aan de allereerste zondag dat we wel weer bij elkaar mogen komen: Hoe vreugdevol zal dat zijn!
Hier is het elke zondag Pasen!
Pasen is het feest van de opstanding van Christus in ieder van ons zelf.
Moge die vreugde in ons hart, in onze ziel en in ons hoofd ervaren!
“Kondigt het jubelend aan, laat het de windstreken horen: God heeft ons wedergeboren.”
In verbondenheid met u,
ds Judith van den Berg