Van de predikant – Vrijheid?

Het is veertigdagentijd, een tijd van bezinning, inkeer en voorbereiding naar Pasen.
En we bereiden ons ook voor op de Passion, die dit jaar in Roermond neerstrijkt.
Elk jaar heeft de Passion een ander thema en dit jaar is dat “Vrijheid”.
Natuurlijk vanwege 75 jaar bevrijding, maar ook vanuit het Christelijke perspectief!

We hebben meer vrijheid dan ooit, maar zijn toch gevangen, beschadigd, beperkt. Er is verlies.
De Passion vertelt het verhaal van Jezus Christus die perspectief op vrijheid geeft en op leven in vrijheid. (Joh 8, 32 De waarheid zal je vrij maken)

Er zijn zoveel verhalen te verbinden met dit thema ‘Vrijheid’.
Daarom zullen de zondagen in de veertigdagentijd ook in dit thema staan: verhalen van bevrijding.
En ook in alle activiteiten rondom de Passion zullen wij als kerk (gemeenschap) deze verhalen vertellen en zichtbaar maken.

Dat vrijheid een kostbaar en kwetsbaar goed is.
Om in vrijheid je geloof te mogen belijden.
Om in vrijheid jezelf te zijn, wie of wat ook je achtergrond, identiteit of geaardheid is.
Vrij om opnieuw te mogen beginnen.
Vrij om jouw geloof op je eigen manier te beleven of belijden.

Maar vrijheid heeft ook een beperking of schaduwzijde; juist in onze liberale democratie.
Want wat als jouw vrijheid van meningsuiting anderen belast, kwetst of veroordeelt?
Wat als jouw vrijheid de vrijheid van anderen inperkt, beperkt of belemmert?

Het is daarom goed om ons bewust te worden hoe wij omgaan met onze vrijheid. Hoe wij met elkaar omgaan- juist als er verschil, onenigheid of contrast is.

Om in Godsnaam dat wat wij willen vertellen over onszelf, onze keuzes en ons geloof op een respectvolle, liefdevolle en geduldige manier te vertellen. Op de ‘Jezus’ manier.
Dat het ons dichter bij elkaar brengt, begrip creëert en verbinding. En ruimte voor jouw èn mijn standpunt.
Zoals met het avondmaal. Als wij allen in een kring staan, verbonden met God, met het offer van Jezus leven en verbonden met elkaar.

Moge we zo dankbaar, verantwoordelijk en liefdevol omgaan met onze vrijheid.
Dankbaar voor de vrijheid die Jezus ons schenkt- uit genade.
Mogen we zo dag in, dag uit, leven in en vanuit die vrijheid:

Vrijheid in verbondenheid.
Vrijheid in verbondenheid met God
Vrijheid in verbondenheid met onze naaste.