Seniorennieuws – maart

Verslag Seniorenmiddag – donderdag 13 februari

Rond de 30 senioren hebben ‘s-middags genoten van de presentatie over de Amerikaanse Nationale parken van West-Amerika. De indrukwekkende gebieden met al zijn Canyons, waar als rode draad de Colorado River doorheen stroomt waren heel bijzonder. Wij willen dan ook via Jaap Wesselius en Elly Sluis de zwager van Elly, Klaas Dijkstra nogmaals hartelijk bedanken voor zijn presentatie.

Seniorenmiddag (voorjaarsstukjes) – donderdag 12 maart

Wij hopen u dan, als de nieuwe knoppen weer aan de struiken/bomen zitten, en het voorjaar de intrede doet, samen voorjaarsstukjes te maken. Joyce de Kruijk hoopt samen met Dina Oosse weer iets origineels te bedenken.

Seniorenreisje – donderdag 23 april

Met de senioren vertrekken wij dan weer met een bus van de firma Ghielen naar Tingieterij Het Oude Ambacht in Aphen a/d Maas. Wij vertrekken om 10.15 uur, zoals altijd op de parkeerplaats Jo Gerrishal in de Achilleslaan Roermond, en hopen goed 20.00 uur weer terug te zijn. Het team P.S.W. is heel enthousiast over dit reisje (het wordt dan ook een snoepreisje wat u niet mag missen).

Ook dit jaar houden wij nog €. 50.00 aan voor de hele dag, en €. 5.00 extra voor de introducés. U kunt dit bij Tonny Huissoon opgeven ( tot 16 april ). Als u per bank over wilt maken, dan graag op banknummer: NL20 RABO 0373 7280 85 Protestantse Gemeente Roermond met vermelding, Inzake P.S.W.

Als u vervoer nodig heeft, kunt u dat ook aangeven bij Tonny tel. 0475-531951 b.g.g. 06-12285686

Verantwoording Giften februari 2020

via Joyce €. 10.00, en een correctie op januari, Gift van Tonny was geen €.20.00, maar €.25.00

Bloemen uit de kerk in de maand januari 2020

  • 5 januari, dhr. Cor Marion uit Linne;
  • 12 januari, dhr. Katchik Namoyan uit Roermond;
  • 19 januari, Fam. Boom uit Roermond;
  • 26 januari, mw. Gré Jaarsveld uit Roermond

Aandachtspunt senioren en liefhebbers die graag bekende liederen zingen.

Voor aanvang van de kerkdienst gaan wij onder leiding van mw. Bep Storm en de organist mooie bekende liederen zingen. Bij deze het verzoek om mooie liederen die u graag samen zou willen zingen, op te geven bij Bep Storm of ondergetekende.

Het team van P.S.W. heeft 14 mei a.s. haar laatste reguliere maandelijkse vergadering.

Naast de activiteiten van de seniorenmiddagen, die normaal blijven doorgaan o.l.v. Aart en Margriet Dumee, zullen ook de seniorenreisjes in april en de Kerstmaaltijden in december verzorgd blijven worden door personen van het P.S.W. team. Alle andere taken:

  • 75 jarige bellen om de seniorenmiddagen te bezoeken;
  • Bezoekwerk nieuwe 75 plussers, die dat op prijs stellen;
  • Bezoeken senioren in het ziekenhuis en verpleeghuis;
  • Bezoeken jubilea met een bloemetje;

deze worden terug gegeven aan de Pastorale Raad c.q. Kerkenraad.

U moet van ons aannemen, dat wij hier al meer dan een jaar mee bezig zijn geweest, om geschikte kandidaten te zoeken, die ons zouden kunnen aanvullen c.q. kunnen vervangen. Dit is echter niet gelukt. Wij als team vinden het heel fijn dat Aart en Margriet Dumee het belangrijkste onderdeel van het seniorenwerk, de middagen willen voortzetten. Alle leden van het bestaande team zullen zoveel mogelijk op de middagen aanwezig zijn om Aart en Margriet te blijven assisteren, en mee te denken aan nieuwe activiteiten, en als het nodig is in kleine verband met elkaar te blijven overleggen. Ook de stukjes in het kerkblad Contact en op de website zullen niet alle maanden meer verschijnen, maar de belangrijkste mededelingen zullen wij blijven vermelden.

Als voorzitter van P.S.W. dat ik ongeveer 5 jaar heb mogen doen, heb ik dit bijzonder graag voor de senioren willen doen, want je krijgt er ook heel veel voor terug. De dankbaarheid en liefde van de senioren voor het werk dat je moest doen en gedaan hebt, was een grote zegen voor mij als voorzitter. De komende jaren wil ik ook graag als senior deelnemen aan de middagen, dus wij houden contact.

Namens het P.S.W. team,

Gerard van der Klei (psw@pg-roermond.nl)