Gesprek PSW – Kerkenraad

Op 17 januari j.l. heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen enkele leden van het PSW-team en een drietal kerkenraadsleden.

In dit gesprek hebben we van beide kanten ons licht laten schijnen over de invulling van het kerk-zijn en het gevoel van onze oudere gemeenteleden daarbij.

Het was goed om er met elkaar over in gesprek te gaan en ons er bewust van te zijn dat we met elkaar de gemeente zijn, het Lichaam van Christus. Waarbij een ieder zich thuis moet kunnen voelen.

Het blijkt vooral dat een goede communicatie naar onze oudere gemeenteleden toe van heel groot belang is. Het is goed dat we ons daar terdege van bewust zijn.

Er is een aantal voorstellen gedaan vanuit PSW, waar we in de komende tijd mee aan de slag zullen gaan. We zullen in juni een volgend gesprek hebben.

Truus Spoelstra