Geef voor je kerk!

Alle leden van onze gemeente die geen gebruik maken van automatische incasso hebben de brief van hun contactpersoon ontvangen, of zullen deze op korte termijn ontvangen. Met de actie Kerkbalans vragen we uw aandacht voor de financiën van onze gemeente.

Bij de brief zit een toezeggingsstrook en een antwoordenveloppe. We vragen u om na het lezen van de brief de toezeggingsstrook in te vullen en in de antwoordenveloppe voor uw contactpersoon klaar te leggen. We hopen op uw gulle bijdrage.

Dit jaar vragen we opnieuw uw aandacht voor de mogelijkheid van automatische incasso. Op de toezeggingsstrook kunt u aangeven dat u hiervan gebruik wilt maken. U ontvangt in de volgende jaren dan geen Actie Kerkbalans meer omdat de incasso doorloopt tot u aangeeft dat er iets moet veranderen. Als u vragen heeft over een incasso of u wilt het bedrag of de maanden veranderen, kan dit altijd door contact op te nemen met de bijdrage administratie (bijdrageadministratie@pg-roermond.nl). Hoe meer mensen gebruik maken van de automatische incasso, hoe gemakkelijker het voor de betrokken vrijwilligers wordt. Wij bevelen de automatische incasso van harte bij u aan.

Vanaf volgend jaar zal het mogelijk zijn om de Actie Kerkbalans digitaal te ontvangen. De toezegging en betaling vindt dan plaats via onze site. U kunt op de antwoordstrook aangeven of u de Actie Kerkbalans vanaf volgend jaar digitaal wilt ontvangen. Ook dit maakt de taak van de vrijwilligers gemakkelijker.

Heeft u het toegezegde bedrag van 2019 nog niet overgemaakt? Doet u dit dan alstublieft alsnog zo snel mogelijk!!

Uw college van kerkrentmeesters