Passion 2020 in Roermond: Vrijheid!

  • door

Passion 2020 in Roermond: Vrijheid!

Eind oktober was de eerste voorbereidende bijeenkomst van de kerken in Roermond voor de Passion in april 2020. Het thema van de Passion wordt: ‘Vrijheid’, waarbij het lijdens-en opstandingsverhaal gekopppeld wordt aan persoonlijke bevrijding en vrijheid- maar ook een link gelegd wordt naar 75 jaar bevrijding na de WO II.  Voor ons als kerk is de Passion een mooie kans om mensen kennis te laten maken met het geloof, het evangelie en onze protestantse gemeente.
We willen zoveel mogelijk bestaande paas- en kerkactiviteiten integreren in het programma rond de Passion (muziek, stilte, open kerk, paasvieringen). Vanuit de PKN en KRO/NCRV zijn we ook benaderd voor een mogelijke tv-registratie van onze eigen Paasmorgendienst. Als hier meer over bekend wordt, houden we u hiervan op de hoogte. Daarnaast zoeken we als gezamenlijke kerken in Roermond ook naar een oecumenische activiteit in de stad rond de Passion.
Binnen onze gemeente is er al een groep mensen die mee denken en willen voorbereiden. Wie ook mee wil doen, kan zich melden bij ds. Judith.