Kerkdienst in de bajes

Kerkdienst in de bajes

Impressie van een zondagmorgen:

Het is nog vroeg als ik op zondagmorgen richting Roermond koers. Weinig auto’s op de weg, want op zondagmorgen slapen veel mensen uit. De vrijwilligers zijn echter al uit de veren om straks fris en fit de poort van de PI Roermond binnen te gaan.

De dageraad laat zich net zien als ik aankom bij de PI. Vogels beginnen te fluiten, dat is een fijn begin van de dag. Na een ‘Goedemorgen-groet’ en de gebruikelijke procedure om piepvrij door de detectiepoort te komen, pak is sleutelbos en pieper om vervolgens naar het stiltecentrum te gaan.

Het is nog rustig in de bajes, de dag gaat over een klein uur van start met het uitsluiten van de gedetineerden.

Het stiltecentrum maak ik gebruik-klaar: ik open het gordijn voor het kruis van houten takken en zet de Paaskaars op zijn plek, stoelen aanvullen tot maximaal, want het wordt vol, zo’n veertig man zullen komen en dan staan er nog eens tien mensen op de wachtlijst, voldoende stoelen, de kaarsen gereed, de bijbel open, liturgieboekjes op de stoelen.

Om 8.15 uur haal ik de vrijwilligers bij de portier op. Zij hebben zich al gelegitimeerd en hun tas en jas, soms ook schoenen in een bak door de scanner laten gaan. Ging de detectiepoort toch piepen dan volgt nog een handmatige scan. De vrijwilligers krijgen hun ID/paspoort terug en krijgen een bezoekerspas, die ze zichtbaar moeten dragen. Met de schoenen weer aan gaan de vrijwilligers met me mee de sluis door naar het stiltecentrum.

Ze zetten de tafels klaar in de koffieruimte, zetten echte koffie, dit is geen vanzelfsprekendheid in de bajes, en zorgen voor een grote schaal met koekjes. De ontmoeting bij de koffie met aandacht van de vrijwilligers voor ‘de jongens’, zoals we de gedetineerden vaak noemen is net zo belangrijk als de kerkdienst zelf. Al is het maar een kwartier, soms iets langer, deze tijd en sfeer vormen een kleine oase in de wereld van detentie.

Om 8.30 komen de koorleden, die hartelijk door de vrijwilligers en voorganger worden begroet met een handdruk. Terwijl de vrijwilligers nog druk doende zijn om te zorgen dat er straks koffie/ thee en koekjes zijn voor 40 man, nemen we nog even de liederen door. Het koor in de bajes heeft een belangrijke rol, want helaas wordt er hier in het Zuiden weinig meegezongen. Gelukkig ondersteunen vrijwilligers soms ook de koorzang.

Om 8.55 bel ik naar de afdelingen. De jongens mogen komen. Allen worden begroet en krijgen een hand, even contact met elkaar maken. Twee PIW-ers (Penitentiair Inrichtingswerker) komen bij de dienst. We zijn immers in een bajes en veiligheid staat bovenaan.

De vrijwilligers nemen plaats tussen de jongens. Samen vormen we één gemeenschap in de naam van Jezus. Het licht van de Paaskaars schijnt over ons allen. De diensten in de PI Roermond zijn oecumenisch van karakter. Een belangrijk onderdeel vormt het aansteken van de offerkaarsjes: kleine vlammetjes in het donker als een gebed tot God voor geliefden, familie, jezelf. In detentie zijn de mogelijkheden tot contact beperkt en kunnen de gedetineerden weinig doen voor gezin, familie, vrienden. Gelukkig is er dan de mogelijkheid om een kaarsje te laten branden.

Tijdens de dienst is er goede aandacht. Dat kan zijn voor het thema en de uitleg, de gebeden en liederen, maar ook om even tot innerlijke rust te komen of om naast een vriend te kunnen zitten die op een andere afdeling verblijft. Veel deelnemers aan de kerkdienst komen uit het huis van bewaring, waar de gedetineerden per etmaal slechts één uur recreatie hebben en één uur luchten. De kerkdienst dat is ook; een uurtje eruit en niet opgesloten zijn, ontmoeting en koffie met koekjes en medemenselijke aandacht.

Na de kerkdienst geven de vrijwilligers de jongens een warm onthaal in de koffieruimte. Ze hebben koffie, maar ook een open hart en een paar luisterende oren en zo zorgen de vrijwilligers vanuit hun geloof voor een stukje menselijkheid in de wereld van de bajes.

Wanneer alle jongens weer naar de afdelingen zijn, ruimen we de laatste dingen op. Ik breng de vrijwilligers weer naar de portier. Buiten komt Roermond tot leven, de kerkdienst van de Minderbroederskerk is een klein halfuurtje bezig. Het winkelpersoneel van de outlet maakt zich op voor de kopers, die denken met het kopen van merkkleding gelukkig te worden.

Veel jongens in de bajes zijn er door scha en schande achter gekomen, dat er iets is dat je niet kunt kopen, maar wel verliezen, en o zo kostbaar, namelijk je vrijheid.

Belangstelling voor het werk als kerkvrijwilliger?

Neem dan contact op met Dominee Gerda (ds.gerdasilvis@gmail.com, Tel. 077-3745003)

Ger en Diny Stienen Tel. 340116 of per mail g.stienen@ziggo.nl