Gezamenlijke dienst in Roermond

  • door

17 November j.l.: Gezamenlijke dienst in Roermond

Voor de jeugd begon het allemaal al op zaterdagavond. Zij kwamen bijeen in de kerk en hebben een lezing gekregen over jeugdige dak- en thuislozen in arme landen. De lezing werd gehouden door iemand van de stichting Tears. En om een beetje te proeven wat het is om dakloos te zijn en altijd buiten te moeten slapen, hebben de kinderen uit Roermond en Maasbracht niet thuis in hun eigen veilige warme bedje, maar met z’n allen in een hele koude kerk geslapen. Spannend natuurlijk, zo’n grote kerk, waar het dan gelukkig niet helemaal donker is door het licht van straatlantaarns dat door de glas-in-loodramen naar binnenvalt en waardoor je maar moeilijk in slaap kunt komen. Ook een beetje door de gezelligheid natuurlijk, hebben sommige kinderen het half vier zien worden, maar ze zaten evengoed allemaal om half negen aan het ontbijt, samen met (groot)ouders en andere belangstellenden. Na het uitgebreide ontbijtbuffet (zelfs het gekookte eitje ontbrak niet) kwamen enkele kinderen langs met een intekenlijst waarop mensen hun bijdragen konden aangegeven aan de Stichting Tears. Die actie heeft uiteindelijk meer dan 500 euro opgebracht! Met dat geld kan de stichting Tears dakloze kinderen helpen hun trauma’s te verwerken en met name meisjes zelfs een opleiding geven tot kapster. Naast een ontzettend gezellige avond/nacht en een heerlijk ontbijt een prachtig resultaat!

Na het ontbijt heeft er een gezamenlijke dienst plaatsgevonden in de Minderbroederskerk. Het was een druk bezochte dienst o.a. door een grote groep mensen uit Maasbracht. Het was ook een mooie dienst met als thema “in Gods Naam samen”, waarbij Erick eerst de kinderen en daarna ons heeft uitgelegd dat we niet bang hoeven te zijn. De kinderen hoeven niet bang te zien voor Sinterklaas en wij moeten niet bang zijn voor veranderingen. Er was een gelegenheidskoor, mensen uit Roermond in combinatie met zanggroep “Courage” uit Maasbracht, dat prachtig heeft gezongen. Tot slot was het indrukwekkend om met z’n allen op het koor van de kerk rondom de tafel van de Heer het brood te eten en de wijn te drinken, tot Zijn gedachtenis, zoals Hij ons heeft opgedragen.

Na de dienst volgde een kopje koffie en konden de mensen nader met elkaar kennis maken. Aansluitend kregen we een lunch aangeboden in het Ontmoetingscentrum naast de kerk. Naast de broodjes, de krentenbollen en wederom een gekookt eitje, werden er drie smaken soep uitgedeeld. Zeer smakelijk allemaal.

Na de lunch kregen we onder leiding van Minny van Marion een rondleiding door de kerk met allerlei wetenswaardigheden over de Minderbroederskerk. Kortom, een zeer geslaagde gezamenlijke dienst en heel veel dank aan de gemeente Roermond, die ons op zeer enthousiaste wijze gastvrij heeft ontvangen. We kijken met veel genoegen op deze dag terug en zien ook weer uit naar de twee gezamenlijke diensten volgend jaar. Noteert u de data maar alvast in uw agenda: 10 mei en 8 november 2020.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Maasbracht

Jan van Dijk, voorzitter