Building bridges

Building bridges

Bij de PKN Roermond huist sinds een paar maanden ook de LHBTI-groep “Jezus Onder de Regenboog”. Er zijn al verschillende samenkomsten geweest, we vertellen er graag over.

De afgelopen maanden zijn twee van ons in een gespreksgroep, “Building Bridges”, bezig geweest met een reeks gespreksavonden in Weert, e.e.a. als reactie op de Nashville verklaring onder leiding van Mgr. Harrie Notermans, katholiek priester en predikant Jolien Leeffers.

Men kwam vier dinsdagavonden samen om over de kerk aan de ene kant en de LHBTI-groep aan de andere kant te spreken. Het waren vooral inspirerende, maar soms ook spannende en emotionele gesprekken.

De bijeenkomsten hadden als doel een brug te bouwen tussen deze twee groepen, een brug welke gedragen wordt door de Heilige Geest.

De inspiratiebron voor de gesprekken was het boek ‘Een Brug Bouwen’ van  de priester-jezuïet James Martin. Hij probeert de verschillen op een rustige en gelovige wijze te behandelen met als bron het Evangelie.

Zijn boodschap is: beide groepen moeten ondanks de soms diep gewortelde verschillen, het gesprek zoeken, met als belangrijkste pijlers: wederzijds respect, begrip en fijngevoeligheid.

Het gesprek…   niet over elkaar….. maar met elkaar…..

“Jezus Onder De Regenboog” is voornemens deze gespreksgroep ook in Roermond te organiseren, hopelijk bereiken we dan net zulke mooie resultaten.

Met vriendelijke groet,

Frans Meuwissen