PSW Nieuws – december/januari

  • door

PSW Nieuws – december/januari

U heeft nog tot 13 december de tijd om u op te geven voor de jaarlijkse Kerstmaaltijd. Als u aanwezig wilt zijn, bel dan Tonny Huissoon ( zie hieronder het bericht van november)

Kerstmaaltijd Senioren vrijdag 20 december 2019

Ook dit jaar houden wij weer een Kerstmaaltijd in het ontmoetingscentrum naast de kerk. Wij zien er weer naar uit om samen met onze senioren( 70+ gemeenteleden) een gezellige sfeervolle Kerstviering/maaltijd te hebben. Bij deze bent u van harte uitgenodigd op 20 december van 17.30-20.15 uur (zaal open vanaf 17.00 uur), waar u wordt ontvangen met een drankje. U kunt zich hiervoor opgeven tot uiterlijk vrijdag 13 december bij Tonny Huissoon, tel. 0475-531951 b.g.g. 06-12285686, en mocht u vervoer nodig hebben, dan kunt u dit tegelijkertijd aan Tonny doorgeven. U wordt dan thuis opgehaald, en na de viering weer thuisgebracht. Bent u in het bezit van een auto, en in de gelegenheid om andere personen op te halen, dan kunt u dit ook aangeven bij Tonny op bovengenoemde telefoonnummers. Wel een vriendelijk verzoek om alle wijzigingen, m.b.t. vervoer, die de laatste dagen nog kunnen ontstaan, altijd even te overleggen met Tonny Huissoon.

Mocht u een introducé mee willen nemen, vragen wij een vergoeding van €. 10.00 ( Hopelijk kunt u hiervoor begrip hebben ) Voor een eventuele gift: die kunt u persoonlijk aan één van de teamleden geven, of overmaken op: rekeningnummer NL 20 RABO 728085 0373 t.a.v. P.S.W. kerstmaaltijd.

Seniorenmiddag donderdag 9 januari 2020

Zoals ieder jaar starten wij de seniorenmiddag in het nieuwe jaar weer met een gezellige spannende sjoelmiddag, waar wij aan het einde van de middag weer de Andries van de Veen Bokaal zullen uitreiken, onder het genot van een drankje en een hapje. Als u geen vervoer heeft en u wilt graag opgehaald worden, mag u contact opnemen met Tonny Huissoon tel. 0475-531951 b.g.g. 06-12285686, die dit graag voor u gaat regelen.

Seniorenmiddag donderdag 13 februari 2020

Een bijzonder verslag/presentatie over het reizen door Amerika.

De bloemen in de maand oktober 2019

  • 6 oktober: mw. Helma van der Klei uit Haelen;
  • 13 oktober: mw. Gerda Blomhoff uit Roermond;
  • 20 oktober: Fam. Hovestad uit Roermond;
  • 27 oktober: dhr. Dick Mak uit Posterholt.

Huwelijksjubilea

  • 50 jaar getrouwd, 18-12-2019 dhr. en mw. van Boven-van den Bos uit Roermond;
  • 50 jaar getrouwd, 19-12-2019 dhr. en mw. de Boer-Rennings uit Roermond;

Wij wensen hen nog vele goede en gezegende jaren toe.

Verantwoording Giften P.S.W. november 2019

Tijdens seniorenmiddag: via Tonny €. 10.00, via Margriet €. 20.00 en €. 10.00, via Gerard €. 10.00 en via de bank voor de kerstmaaltijd €. 50.00 plus €. 15.00 voor de senioren-middag.

Met vriendelijke groeten namens het P.S.W. team,

Gerard van der Klei psw@pg-roermond.nl