PSW Nieuws – november

PSW Nieuws – november

Wat hebben wij donderdagmiddag 10 oktober toch weer een fijne zangmiddag gehad. Prachtige beelden met tekst van mooie (oude ??) allemaal bekende geestelijke liederen, die op de beamer weergegeven werden door Margriet Dumee. Uit volle borst werd er dan ook door iedereen meegezongen. Wij begonnen de middag eerst met een klein feestje, omdat dhr. en mw. de Bruijn 17 september 60 jaar getrouwd waren.  Zij hebben ons verwend met gebak en tussen het zingen door met heerlijke hapjes en ter afsluiting werd er ook nog een drankje aangeboden. Samen met hun familie uit Australië hebben wij weer een verbindende seniorenmiddag mogen beleven.

Donderdag 14 november

Dan hopen wij weer o.l.v. Joyce de Kruijk herfststukjes te maken. Joyce heeft weer een idee voor het maken van een herfststukje, dat door iedereen gemaakt  kan worden en ook weer mee naar huis genomen mag worden. Joyce blijft ons iedere keer weer verrassen.

Kerstmaaltijd senioren vrijdag 20 december 2019  

Ook dit jaar houden wij weer een kerstmaaltijd in het Ontmoetingscentrum. Wij zien er weer naar uit om samen met onze senioren 70+ gemeenteleden een gezellige sfeervolle Kerstviering /maaltijd te hebben.

Bij deze bent u van harte uitgenodigd op 20 december van 17.30 -20.15 uur (zaal open om 17.00 uur) in het Ontmoetingscentrum naast de kerk, waar u wordt ontvangen met een drankje.

U kunt zich hiervoor opgeven tot uiterlijk vrijdag 13 december bij Tonny Huissoon, tel. 0475-531951 b.g.g. 06-12285686, en mocht u vervoer nodig hebben, dan kunt u dit tegelijkertijd aan Tonny doorgeven. U wordt dan thuis opgehaald en na de viering weer thuisgebracht.

Bent u in het bezit van een auto en in de gelegenheid om andere personen op te halen, dan kunt u dit ook aangeven bij Tonny op bovengenoemde telefoonnummers.                           

Wel een vriendelijk verzoek om alle wijzigingen, m.b.t. vervoer, die de laatste dagen nog kunnen ontstaan, altijd even te overleggen met Tonny Huissoon.

Mocht u een introducé mee willen nemen, vragen wij een vergoeding van €. 10.00 (Hopelijk kunt u hiervoor begrip hebben) Voor een eventuele gift: die kunt u persoonlijk aan één van de teamleden geven, of overmaken op: rekeningnummer NL 20 RABO 0373 728085

Seniorenmiddag  donderdag  9 januari  2020

Zoals ieder jaar starten wij de seniorenmiddag in het nieuwe jaar weer met een gezellige spannende sjoelmiddag, waar wij aan het einde van de middag weer de Andries van de Veen Bokaal zullen gaan uitreiken onder het genot van een drankje met ???? aan de persoon die het hoogste aantal punten gaat scoren.

Als u geen vervoer heeft en u wilt graag opgehaald worden, mag u contact opnemen met Tonny Huissoon tel. 0475-531951 b.g.g.  06-12285686,  die dit altijd weer perfect gaat regelen.

Seniorenmiddag donderdag 13 februari 2020  

Een bijzonder verslag/presentatie over het reizen door Amerika.

Seniorenmiddag donderdag 12 maart 2020             

Voorjaar’s (Pasen) stukjes o.l.v. Joyce de Kruijk

Seniorenreisje donderdag 23 april 2020

(in voorbereiding)

De bloemen in september 2019   

  • 1 september dhr. Henk Boven uit Roermond
  • 8 september mw. Marianne Janssen uit Vlodrop
  • 15 september mw. Atti van Zeben uit Haelen
  • 22 september dhr. Rob Wever uit Roermond
  • 29 september dhr. Tom Hendrix uit Roermond

Verantwoording Giften P.S.W. november 2019

Tijdens de seniorenmiddag 10 oktober via Tonny, € 10.00 en € 20.00.

Huwelijksjubilea

50 jaar getrouwd, 22 november 2019 dhr. en mw. Dohmen uit Baexem

Als laatste hopen wij donderdagmiddag 14 november weer vele senioren in het ontmoetingscentrum (naast de kerk) te ontmoeten.

Mocht u geen vervoer hebben en u wilt graag opgehaald worden, mag u contact opnemen met Tonny Huissoon. Tel. 0475-531951 b.g.g. 06-12285686. Zij zal dit dan zoals altijd goed voor u regelen.

Met vriendelijke groeten namens het P.S.W. team, Gerard van der Klei

psw@pg-roermond.nl