PSW Nieuws – oktober

PSW Nieuws – oktober

Seniorenmiddag – donderdagmiddag 10 oktober

Op 10 oktober organiseren Margriet en Aart Dumee een zangmiddag voor de senioren. Het is de bedoeling om samen mooie geestelijke muziek/liederen te zingen. Vorig jaar zijn hebben we geïnventariseerd bij diverse mensen naar hun favoriet christelijk lied, daar wordt donderdag 10 oktober uitgebreid aandacht aan besteed. Wij zullen er alles aan doen, om samen met u er een verbindende seniorenmiddag van te maken, met ook nog een speciale verrassing. Al onze 70 plussers zijn van harte welkom.

De bloemen in de maand augustus 2019

 • 4 augustus naar Mw. Oljans uit Roermond;
 • 11 augustus naar Mw. Terwijn uit Roermond;
 • 18 augustus naar Mw. E. Brenk-Westerhof uit Swalmen;
 • 25 augustus naar Mw. A.Meeuwis ( van Ds. Rebel)

Verantwoording Giften augustus 2019

Via Helma €. 25.00

Agenda (komende 7 maanden)

 • Oktober de 10e, Zangmiddag met een verrassing.
 • November de 14e Herfststukjes maken o.l.v. Joyce en Dina.
 • December de 20e Jaarlijkse Kerstmaaltijd.
 • Januari de 9e in 2020 Sjoelwedstrijden om de Andries van de Veen Bokaal.
 • Februari de 13e in 2020 een bijzonder verslag over het reizen door Amerika.
 • Maart de 12e in 2020 Voorjaar’s (Pasen) stukjes o.l.v. Joyce en Dina.
 • April donderdag de 23e Seniorenreisje ( In voorbereiding)

Wij hopen donderdagmiddag 10 oktober weer vele senioren in het Ontmoetingscentrum (naast de kerk) te ontmoeten.

Mocht u geen vervoer hebben en u wilt graag opgehaald worden, mag u contact opnemen met Tonny Huissoon. Tel. 0475-531951 b.g.g. 06-12285686 Zij zal dit dan zoals altijd perfect voor u regelen.

Met vriendelijke groeten namens het P.S.W.team,

Gerard van der Klei psw@pg-roermond.nl