NAchrichten

NAchrichten

Het is goed om te zien hoe zaken zich ontwikkelen. Enkele maanden geleden melden we dat NA (Narcotics Anonymous) in onze kerk bijeenkomsten ging organiseren voor (ex-)verslaafden met trainingen en gespreksgroepen ter ondersteuning van hun cleaningsproces. Het is mooi om te zien hoe deze groep zich ontwikkelt; niet alleen in de groei van het aantal deelnemers (bij aanvang 7 – 10 personen en nu 20 – 25), maar ook hoe ondersteunend zij aan elkaar zijn. Je zou soms jaloers zijn op de wijze waarop zij dat doen. Het liefst zouden zij ook nog op de zondagmorgen een sessie houden, omdat immers het weekend vele “verlokkingen” voor terugval kent en ze dat clean willen doorstaan.

Helaas voor hen zit op de zondagmorgen de kerkelijke gemeente in een cleaning sessie in de kerk. Trouwens over cleaning gesproken als bij NA op de vrijdag de sessie is afgelopen krijgen sommige kerkelijke onderdelen nog een extra beurt… een poetsbeurt. De tafel en het gebruikte meubilair krijgt een natte doek de vaatwasser wordt ingeruimd en aangezet en de toilet wordt schoongemaakt… Tja wat doen wij na een bijeenkomst?

Jammer is dat er nog steeds geluiden te beluisteren zijn als; “zij horen hier niet” veelal geuit vanuit onwetendheid. Als je dus vragen hebt of eens wilt zien hoe het er allemaal aan toegaat neem eens contact op met mij; dat kan via onderstaand email of mobiel nummer en bedenk: “Heb uw naaste lief als u zelf”.

Klaas Baas
Mob: 0630087121 of
klaasjzn@gmail.com