Meteen naar de inhoud

Verslag Vergadering Kerkenraad (10 april 2019)

Verslag Vergadering Kerkenraad (10 april 2019)

Deze keer waren we te gast bij de kerkenraad in Maasbracht en zijn we gestart met een gezamenlijke maaltijd en vergadering. Na afloop heeft elke kerkenraad afzonderlijk vergaderd.

 1. De afspraken, die tijdens de vorige gezamenlijke vergadering met Maasbracht op 3 oktober 2018 zijn gemaakt, zijn geëvalueerd en er is geconcludeerd dat bijna alle afspraken tijdens de vorige bijeenkomst tot uitvoer zijn gebracht. Ook is er vooruitgeblikt naar de gezamenlijke dienst in Maasbracht op 26 mei 2019 en is besloten dat op 17 november 2019 opnieuw een gezamenlijke dienst zal plaatsvinden, maar dan in Roermond. Voorstel is verder om half -jaarlijks bij elkaar te komen.
 2. Het conceptbeleidsplan is opnieuw besproken en het eerste deel zal, in aanloop naar de gemeenteavond op 8 mei 2019, op de website geplaatst worden.
 3. Om meer bekendheid omtrent de diaconie naar de gemeente te geven, zal de diaconie tijdens de gemeenteavond en ook in het Contactblad/ de nieuwsbrief een stukje plaatsen over de werkwijze en de doelgroepen van de diaconie.
 4. Er wordt gesproken over de communicatie binnen de KR en de gemeente en mogelijke vervolgacties.
 5. Voorstel voor doopbevestiging van transgenders wordt besproken.
 6. Jaarrekening diaconie en CvK wordt goedgekeurd.
 7. Het herziene preekrooster wordt goedgekeurd.
 8. Consideraties worden goedgekeurd.
 9. Vanaf heden wordt het definitieve welkomstspandoek opgehangen en is het voorstel om in de vredesweek 21-29 september de vredesvlag op te hangen. Gesproken wordt over het graveren van een tekst op een steen in de tuin van de kerk.
 10. Vrijwilligersmiddag is goed bezocht.
 11. Er zijn veel positieve reacties gekomen a.v. de eerste dienst zonder predikant op 31 maart 2019.

Ermie van Tiel, scriba.