Meteen naar de inhoud

Verslag Vergadering Kerkenraad (6 maart 2019)

Verslag Vergadering Kerkenraad (6 maart 2019)

 1. Er is geëvalueerd over de besluitvorming van de kerkenraad wat betreft het ophangen van de regenboogvlag n.a.v. de Nashvilleverklaring.
 2. Er wordt afgesproken dat er een gezamenlijke vergadering gepland wordt met de voorzitter van de Vrienden van de Minderbroederskerk omtrent het gebruik van de kerk door de groep Narcotics Anonymous.
 3. Het concept-beleidsplan is besproken en zal in de volgende kerkenraadsvergadering verder aan de orde komen.
 4. Er is besloten dat de dominee in 2020 (afbouw naar 0,8 FTE) in 24 diensten zal voorgaan.
 5. De kerkenraad gaat akkoord met het verzoek vanuit de classis om de dominee als vertegenwoordiger (secundus) naar de synode af te vaardigen (2x per jaar) voor een periode van twee jaar, mede gezien de afbouw naar uiterlijk 0,6 FTE.
 6. Planning voor predikanten in 2020 inclusief zondagen waar de eigen dominee voorgaat, Avondmaal en Paascyclus (samenwerking met de Jonge Kerk) is besproken.
 7. Aftreden kerkenraadsleden in 2019 en herbevestiging is doorgelopen.
 8. Rooster data kerkenraad en moderamen 2020 is akkoord.
 9. Bestemming paaskaars 2018 is afgestemd.
 10. Benoeming kascontrolecommissie Diaconie en ZWO en CVK heeft plaatsgevonden.
 11. Terugblik
  • 27 januari bevestiging nieuwe ambts- en taakdragers en afscheid scriba. Positieve
   terugkoppeling vanuit gemeente.
  • 3 februari laagdrempelige dienst, dienst heeft veel impact gehad, mooie reacties
   vanuit de gemeente
  • 13 februari film Beyond Right en Wrong, fijne avond, groep iets kleiner,
   waarschijnlijk doordat het Engelstalig was, maar bleek voor iedereen goed verstaanbaar.
  • 24 februari vrijwilligersmiddag, mooie middag.

Ermie van Tiel, scriba