Paasviering 2019 – Inleiding op de Diensten

Paasviering 2019 – Inleiding op de Diensten

We beginnen op Witte Donderdag. De viering eindigt dan met het plechtig en in stilte ontruimen van de liturgietafel en alle op de tafel staande attributen. Zo verlaten we in stilte de kerk om er weer terug te keren voor de vieringen op Goede Vrijdag, de Paaswake en het Hoogfeest van Pasen op de zondagmorgen.

De dienst op Witte Donderdag (18 april 19.30 uur) is een dienst van Schrift en Tafel. Aan de vooravond van zijn dood en opstanding vierde Jezus met zijn discipelen de joodse pascha-maaltijd. Door de viering van deze maaltijd gedenkt het joodse volk steeds weer opnieuw de bevrijding uit de slavernij van Egypte. Jezus gaf tijdens die viering een nieuwe invulling aan het brood (matses) en de wijn, als tekenen van zijn inzet en overgave. Zo staat onze viering van het Avondmaal ook deze avond in dat dubbele licht van zijn inzet en overgave en daardoor van onze bevrijding. Wij vieren deze dienst in zijn geheel aan tafel en in een kring eromheen. Aan het eind van de dienst wordt de tafel ontruimd ten teken dat de nacht van het lijden nu is begonnen.

De dienst van Goede Vrijdag (19 april 19.30 uur) staat geheel in het teken van het lijden en sterven van Jezus. We lezen het lijdensverhaal uit het evangelie van Johannes, afgewisseld met vocale en instrumentale muziek.

De Paaswake (zaterdag 20 april 21.00 uur) beginnen we, als de avond valt. We waken bij het graf en luisteren naar Bijbelverhalen over overwinning op het water (= dood): het scheppingsverhaal, waarbij het water van de oervloed moet wijken voor land, de doortocht van het volk Israël door de Schelfzee en andere verhalen van slavernij en ballingschap. Zij plaatsen het door de dood heengaan van Jezus Christus in het grotere verband van Gods geschiedenis met zijn volk en met de hele mensheid. Tenslotte horen we het begin van het opstandingverhaal.

De viering van de paasnacht is een wake. Dat wil zeggen: een dienst die in de steeds dieper wordende duisternis wacht op de opstanding die bij het aanbreken van het licht wordt gevierd. Zo wachten we tot de nieuwe dag aanbreekt. In die duisternis van nacht en dood wordt de nieuwe paaskaars binnengedragen: Christus doorbreekt de duisternis met zijn licht. De viering van de opstanding vindt zijn hoogtepunt in de aankondiging dat het evangelie wordt gelezen en de maaltijd van de Heer wordt gevierd. Daarmee wordt de onverbrekelijke samenhang tussen Christus’ aanwezigheid in de Schrift én in brood en wijn tot uitdrukking gebracht.

De leden van de voorbereidingsgroep: Bep Storm, Grieta Gootjens, Wilma Jonker, Klaas Baas, Gerrit Kremer en voorgangers ds. Ton van Andel en ds. Judith van den Berg-Meelis, wensen u een goede paasviering toe.

Tags: