PSW Nieuws – April

PSW Nieuws – April

Seniorenmiddag 14 maart

Het was weer een feestje voor de senioren van onze Protestantse Gemeente in Roermond. Een mooie knutsel/bloemenschik middag, waar vooraf een duidelijke uitleg werd gegeven door Joyce de Kruijk, die ook enkele voorbeelden liet zien met verschillende mogelijkheden waar het voorjaar al zichtbaar werd in een leuk mandje met oases.

       

Seniorenreisje woensdag 10 april

Het is weer bijna zover, over enkele weken gaan wij weer een hele dag samen met de senioren in een grote knielbus op stap. Dit jaar gaan wij naar Struisvogelfarm van de Staak in Tilburg.

Wij vertrekken ’s-morgens om 9.30 uur bij de Jo Gerrishal in de Achilleslaan 2a 6042 JV Roermond. Na aankomst worden wij gastvrij ontvangen, met een lekker vers” bakske” koffie uit een authentiek kopje, met een witte eierkoek die met struisvogeleieren is gebakken. Vervolgens kunt u een professionele film aanschouwen met veel informatie over de grootste landvogel ter wereld.

Daarna geeft de gastheer Bart van de Staak persoonlijk uitleg over de producten en is er gelegenheid om vragen te stellen. Natuurlijk is er ook gelegenheid om de struisvogel van dichtbij te bekijken en u kunt zelfs de struisvogel uit uw hand laten eten. Als slot kan men nog een bezoek brengen aan de boerderijwinkel, waar men allerlei leuke producten kan kopen van struisvogels.

In Gilze gebruiken wij gezamenlijk de lunch bij Restaurant De Hooikar. Na de lunch maken we o.l.v. een gids een mooie rondrit door de omgeving. Om 17.30 uur hebben wij het diner bij Partycentrum Antoine in Soerendonk, en om 20.00 uur is de terugkomst in Roermond gepland.

Dit jaar komen we eigenlijk niet uit met de dagprijs van €. 50.00 p.p., maar hebben toch besloten dit jaar, ondanks de hogere kosten, geen hogere prijs te berekenen. Voor volgend jaar zullen wij het opnieuw gaan bekijken, en zal het misschien iets omhoog moeten. Het is dit jaar wel belangrijk dat de bus met 60 personen vol komt, dus graag zoveel mogelijk senioren uit onze kerk vragen om gezellig mee te gaan, ook introducés zijn zeker welkom, zij betalen €. 5.00 extra. Iedereen kan/moet zich opgeven bij Tonny Huissoon tel. 0475-531951 b.g.g. 06-12285686 ook regelt Tonny het eventuele vervoer naar de bus voor de personen die geen vervoer hebben. Als U per bank gaat betalen wilt u dan het volgende banknummer gebruiken: NL20 RABO 0373 7280 85

Seniorenmiddag 9 mei

Om 14.00 uur krijgen wij bezoek van de Stichting Welkom, die namens de Gemeente Roermond onder de naam Seniorenwerk Roermond voorlichting komen geven in een presentatie over “de seniorenadviseur”. In deze presentatie zullen zij ingaan op een aantal sociale domeinen, waar senioren in het algemeen mee te maken kunnen krijgen; zoals wonen, zorg, welzijn, financiën en vervoer. Maar ook, waar men moet zijn voor vragen over diverse regelingen. Het lijkt ons als P.S.W-team, dat dit ons allemaal zal aanspreken. Zie ook https://www.welkom.nu/roermond/seniorenadviseur/ voor meer informatie.

Speciaal voor senioren die geen vervoer hebben en graag aanwezig willen zijn: zij kunnen en mogen Tonny Huissoon bellen 0475-531951 of b.g.g. 06-12285686 Tonny zorgt er dan voor dat u thuis opgehaald wordt, en om 16.00 uur weer keurig naar huis gebracht gaat worden.

Verantwoording Giften

Maart 2019 €. 1 x €. 5.00 en 2 x €. 10.00 euro via Tonny

Bloemen

De bloemen in de maand januari 2019 De bloemen uit de kerk gingen in de maand februari naar: fam. Kuut, Mw. Jeroense, Mw. Boer, Dhr. Bakarbessy

Ziekte

Mocht u onverhoopt in het ziekenhuis terecht komen, wilt u (of uw familie ) dit dan s.v.p. doorgeven aan Annatjie Potgieter, tel. 0475-335950, of Helma van der Klei, tel. 0475-592138, b.g.g. 06-47646379. Uw opname wordt dan bekend gemaakt bij de betreffende contactpersonen die u een bezoekje namens de kerk kunnen brengen. Het ziekenhuis verstrekt geen gegevens i.v.m. de wet op de privacy.

Met vriendelijke groeten, namens het P.S.W. team, Gerard van der Klei (psw@pg-roermond.nl)