Kennis maken met een “nieuwe” NAaste

Kennis maken met een “nieuwe” NAaste

Sinds half februari verlenen we elke vrijdagavond onderdak aan een NA groep van Nacotics Anonymous in onze consistorie.

In deze proefperiode hebben we, samen met NA de afgesproken voorwaarden en verder verfijnd en vastgelegd in een contract. We zullen in de komende tijd periodiek een evaluatie houden en hebben we zo nodig wekelijks afstemming met elkaar.

Deze activiteit past dan ook in kader van dat onze kerk een maatschappelijke rol heeft en wij ernaar streven midden in de maatschappij te staan en waar kunnen onze taak hierin te vervullen, gewoon samen op weg te gaan.

Deze organisatie heeft als streven “een boodschap uit te dragen en die boodschap houdt in dat iedere verslaafde kan stoppen met gebruiken, het verlangen om te gebruiken kwijt kan raken en een nieuwe manier van leven kan vinden”.

NA is een wereldwijde gemeenschap en is opgericht in 1953. Ze heeft in de loop der jaren een enorme groei gekend. Vandaag de dag zijn er meer dan 63.000 NA-bijeenkomsten in 132 landen.

Er wordt een programma geboden waarin men in eenvoudige stappen tot herstel kan komen. Dit is een programma voor en door verslaafden.

NA is een organisatie die werkt zonder subsidie, zijn niet aangesloten bij overheden, religieuze groepen, medische of psychiatrische instellingen. Door service te verlenen en samen te werken met anderen willen ze helpen en streven ze naar de dag waarop elke verslaafde op de wereld een kans heeft om te werken aan herstel in zijn of haar eigen taal en cultuur.

Toen het verzoek bij de kerkenraad binnen kwam of er voor de NA Roermond onderdak was te vinden in of rond onze kerk konden we niet anders dan positief hierop reageren. Opeens is je “verre naaste” je directe naaste geworden.
We hebben met deze NA groep goede en warme gesprekken gevoerd en met een contract de wederzijdse verantwoordelijkheden zeer duidelijk vastgelegd.

In ons evaluatiegesprek, na 4 weken, vielen ook de woorden “We zijn blij en vooral dankbaar dat we bij jullie kunnen vertoeven”. Je kunt als je dit hoort alleen maar blij mee zijn als je je Naaste zo van dienst kan zijn.

Bent u benieuwd naar met wie we samenwerken of de ervaringen op vrijdagavond neem dan contact op met ondergetekende. Bij voldoende animo of vragen kunnen we de coördinatoren van de NA groep uitnodigen voor een kennismaking gesprek, bijvoorbeeld na een kerkdienst of bij een andere gelegenheid.

Of kijk op https://www.na-holland.nl of nahelp.nl.

Klaas Baas