Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans

Op deze plaats willen wij alle contactpersonen die de enveloppen voor de Actie Kerkbalans 2019 hebben weggebracht en hopelijk weer hebben opgehaald hartelijk danken voor hun inzet.

Tot nu toe (12 februari) is er in totaal €72.327 toegezegd. Nog niet alle toezeggingen zijn opgehaald en verwerkt en we hopen dat dit bedrag dus nog een stukje zal stijgen. We danken iedereen die zijn/haar toezegging heeft gedaan!

Helaas hebben nog ongeveer 50 mensen hun toezegging van vorig jaar (2018) niet of niet volledig voldaan. We verzoeken deze mensen alsnog hun toezegging van 2018 zo snel mogelijk over te maken.

Met hartelijke groet van het CVK en de bijdragenadministratie