Van de predikant – Februari

Van de predikant – Februari

We zijn alweer het nieuwe jaar ingegaan, wat vliegt de tijd! Nu ik in mijn tweede jaar als uw predikant ben, merk ik dat mijn agenda gevulder is, of ik tijd te kort kom. Meer mensen weten gelukkig de weg naar de dominee te vinden. Zoals een stroom van kerstkaarten/wensen, lieve wensen en lekkers, waarbij het mij onmogelijk is om iedereen afzonderlijk te bedanken. Maar de warmte is voelbaar!

In januari hielden we een doop(gedachtenis)dienst met het thema: “Niet in de storm, maar in de stilte”. Daar moet ik vaak aan terugdenken in deze hectische weken. Zo ook in de periode waarin het nieuws overspoeld werd door voor- en tegenstanders van het Nashville-document. Eén van die dagen moest ik mijn toga voor een gastpreekbeurt uit de kerk ophalen. Buiten stormde het, maar in de kerk viel me de rust op. De stilte. Daar is God te vinden.

Elkaar in de storm van het leven, in de storm van pittige discussies, verschillen en tegenstellingen niet uit het oog verliezen. Maar juist elkaar opzoeken, in de ogen kijken, zoeken naar woorden die verbinden. Woorden die zeggen: “Ik zie jou, ik laat je niet in de kou staan”. We hebben als geloofsgemeenschap, als christenen niet het alleenrecht of de waarheid in pacht om grote woorden van God te spreken. We zijn zoekenden. Laten we maar op weg gaan, samen. Stapje voor stapje.

Dat doen we in onze eigen gemeente, als protestanten, in de oecumene, wereldwijd.

Moge wij, in ons leven en waar we ook gaan en staan, die gastvrijheid delen met elkaar.

Hartelijke groet,
ds Judith