Maatschappelijke Film & Discussie

Maatschappelijke Film & Discussie

In dit seizoen presenteren we twee films die ‘stof’ doen opwaaien. Enerzijds over internationale conflicten en verzoeningsprocessen, anderzijds over de gespannen man-vrouw verhoudingen in Bijbel en kerk.
Beide avonden worden ingeleid door dominee Judith van den Berg-Meelis, die ruime (werk- en studie) ervaring heeft met bovenstaande maatschappelijke thema’s, o.a. door haar verblijf en werk in Afrika en Indonesië.

We bekijken met elkaar de film en na afloop is er de gelegenheid voor vragen, gesprek en discussie.

Op 13 februari kijken we naar de film ”Beyond Right and Wrong”, over internationale conflicten, verzoeningsprocessen en vergeving. Een voorstukje is te zien via de link: http://beyondrightandwrong.com/. Dominee Judith van den Berg-Meelis zal een inleiding houden over de achtergrond van de film, en over de (theologische) wortels van etnisch conflict, verzoening en vergevingsprocessen.

Datum/Tijd: 13 februari 20:00 uur
Locatie: Ontmoetingscentrum
Email: wio@pg-roermond.nl