Actie Kerkbalans 2019

Actie Kerkbalans 2019

De tweede helft van januari begint de Actie Kerkbalans 2019, waarmee we uw aandacht vragen voor de financiën van onze gemeente.

Alle leden van onze gemeente die vorig jaar geen machtiging voor automatische incasso hebben ingevuld, krijgen de brief door hun contactpersoon thuisbezorgd. Bij de brief zit een toezeggingsstrook en een antwoordenveloppe. We vragen u om na het lezen van de brief de toezeggingsstrook in te vullen en in de antwoordenveloppe voor uw contactpersoon klaar te leggen.

Dit jaar vragen we uw aandacht voor de mogelijkheid van automatische incasso. Op de toezeggingsstrook kunt u aangeven dat u hiervan gebruik wilt maken, ook kunt u aangeven in welke maanden er geïncasseerd mag worden. Na het invullen van de toezeggingsstrook hoeft u verder niets meer te doen. Uw bijdrage wordt automatisch van uw rekening geïncasseerd in de door u aangegeven maanden. U ontvangt in de volgende jaren ook geen Actie Kerkbalans meer omdat de incasso doorloopt tot u aangeeft dat er iets moet veranderen. Als u vragen heeft over een incasso of u wilt het bedrag of de maanden veranderen, kan dit altijd door contact op te nemen met de bijdrage-administratie (bijdrageadministratie@pg-roermond.nl).

Hoe meer mensen gebruik maken van de automatische incasso, hoe gemakkelijker het wordt voor de contactpersonen die de enveloppen rondbrengen en ophalen en de mensen die de administratie verzorgen. Wij bevelen de automatische incasso van harte bij u aan.

Heeft u het toegezegde bedrag van 2018 nog niet overgemaakt? Doet u dit dan alstublieft alsnog zo snel mogelijk!

Het CvK (cvk@pg-roermond.nl)