Bevestiging van ambtsdragers, benoeming van taakdragers en afscheid van de scriba op zondag 27 januari 2019

We zijn heel blij u te kunnen meedelen dat een aantal gemeenteleden heeft aangegeven in de kerkenraad plaats te willen nemen.

Klaas Baas zal bevestigd worden als ambtsdrager. Hij zal als diaken de diaconie gaan versterken.
Linda Akkerman, Ermie van Tiel en Annemarie Vriesen zullen gezamenlijk het ambt van scriba op zich nemen. Ermie zal bevestigd worden als ambtsdrager en Linda en Annemarie zullen benoemd worden als taakdrager. Er is een taakverdeling gemaakt, zodat voor een ieder duidelijk is welk gebied van het scribaat men bestrijkt.

Omdat deze mededeling verschijnt in een dubbelnummer van “Contact” noemen we hier alvast de zondagen waarop het bovenstaande wordt afgekondigd: op zondag 2 december en op zondag 9 december. Bezwaar kan ingediend worden tot uiterlijk 14 december 2018.

Indien er geen bezwaar wordt ingediend, zullen bovenstaande gemeenteleden bevestigd en benoemd worden op zondag 27 januari 2019.

Op deze zondag zal tevens afscheid genomen worden van Aafke Doelman als scriba. Zij heeft haar taak als scriba vele jaren serieus vervuld en wij zijn haar daar heel dankbaar voor. Wij bedanken haar dan ook voor al het werk dat zij in de afgelopen jaren voor onze kerkgemeenschap heeft gedaan!

Namens de kerkenraad, Truus Spoelstra.