Naar de kerk… Ja gráág!

  • door

Naar de kerk… Ja gráág!

Maar hoe kom je daar als je er, door wat voor omstandigheden dan ook, niet toe in staat bent maar toch erbij wil zijn. Omdat voor eenieder zoveel mogelijk toch te realiseren zoeken we medemensen die dat wel kunnen en beschikken over een vervoermiddel om eenieder deelgenoot te laten zijn van de eredienst op de zondag.

Als u daaraan wilt meewerken – en wie wil dat nu niet – dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij ondergetekenden. Dat kan via de mail of telefonisch. Wij maken dan een rooster of maken anderszins nadere afspraken met u.

Alvast onze dank!
Namens de Diaconie

Wilma van Stelten, tel. 0475 600902 of 0627294180
Klaas Baas, tel. 0630087121

Of via email: vervoer@pg-roermond.nl