PSW Nieuws – December

PSW Nieuws – December

Als u het Contact van december ontvangt, is het nog 2 weken voor de Kerstmaaltijd, en dan heeft u nog 1 week ( 7 december ) de tijd om op te geven voor de jaarlijkse Kerstmaaltijd. Als ik de berichten van Tonny beluister, dan heeft zij al veel aanvragen binnen. Bij het aantal van 70 personen moet zij u teleurstellen, dus als u aanwezig wilt zijn, bel Tonny. Mocht u vorige maand het bericht over de kerstmaaltijd niet gelezen hebben, dan kunt u het hieronder alsnog lezen.

Kerstmaaltijd Senioren vrijdag 14 december

Ook dit jaar houden wij weer een Kerstmaaltijd in het ontmoetingscentrum (naast de kerk). Wij zien er weer naar uit om samen met onze senioren 70+ Gemeenteleden een gezellige sfeervolle Kerstviering/-maaltijd te hebben. Bij deze bent u van harte uitgenodigd op vrijdag 14 december van 17.30 – 20.15 uur waar u wordt ontvangen met een drankje. ( zaal open om 17.00 uur). U kunt zich hiervoor opgeven tot vrijdag 7 december bij Tonny Huissoon, tel. 0475-531951, b.g.g. 06-12285686, en mocht u vervoer nodig hebben, dan kunt u dit tegelijkertijd aan Tonny doorgeven. U wordt dan thuis opgehaald, en na de viering weer teruggebracht. Bent u in het bezit van een auto, en in de gelegenheid om andere personen op te halen, dan kunt u dit ook aangeven bij Tonny op de bovengenoemde telefoonnummers. Wel een vriendelijk verzoek om alle wijzigingen, m.b.t. vervoer, altijd even te overleggen met Tonny Huissoon. Mocht u een introducé mee willen nemen, vragen wij een vergoeding van €. 10.00 ( Hopelijk kunt u hiervoor begrip hebben ). Voor een eventuele gift; die kunt u persoonlijk aan één van de teamleden geven, of op ons nieuw rekeningnummer P.S.W.: NL20 RABO 0373 7280 85 t.n.v. P.S.W. voor alle nieuwe rekeningnummers van de prot. gemeente zie contactblad november

Seniorenmiddag donderdag 10 januari 2019

Zoals ieder jaar starten wij de seniorenmiddag in het nieuwe jaar weer met een gezellige spannende sjoelmiddag, waar wij aan het einde van de middag weer de Andries van de Veen Bokaal zullen gaan uitreiken onder het genot van een drankje met ????? aan de persoon die de hoogste aantal punten gaat scoren. Als u geen vervoer heeft en u wilt graag opgehaald worden, mag u contact opnemen met Tonny Huissoon die dit dan altijd weer perfect gaat regelen. Tel. 0475-531951 b.g.g. 06-12285686

Handwerk Mw. Honig:

Mw. Honig heeft weer fantastisch werk voor P.S.W. gedaan. Voor de komende strenge winter heeft Mw. Honig weer sjaals, petjes en bedsokken speciaal voor de Senioren van P.S.W. gebreid, dus handwerk van de beste kwaliteit. Voor belangstellende Senioren die dit willen kopen kunt u contact opnemen met Tonny Huissoon tel. 0475-531951, b.g.g. 06-12285686 al de gebreide artikelen staan in het ontmoetingscentrum, en u kunt dit allemaal regelen met Tonny.

  • Verantwoording Giften P.S.W. november 2018 Jan heeft €. 60.00 ontvangen via de bank, via Joyce €. 10,00, en via Tonny €. 10,00
  • Huwelijksjubilea: 50 jaar getrouwd, 20 december, Dhr. en Mw. Visser Maasboulevard 21 Roermond Wij wensen hen nog vele goede en gezegende jaren toe.
  • De Bloemen in de maand oktober De bloemen uit de kerk gingen in de maand oktober naar: Dhr. Wesselius; Mw. Boer; Mw. Lau; Dhr. Gootjes;

Met vriendelijke groeten namens het P.S.W. team, Gerard van der Klei, psw@pg-roermond.nl