Actie kerkbalans 2019

  • door

Actie kerkbalans 2019

Op 19 januari begint de actie kerkbalans 2019. Alle contactpersonen zullen op 16 januari de enveloppen mee krijgen zodat ze deze kunnen bezorgen bij de gemeenteleden in hun wijk.

Dit jaar willen we uw aandacht vragen voor de (voor ons nieuwe) mogelijkheid van de automatische incasso. In de enveloppen zit een formulier waarop u kunt aangeven dat u voortaan gebruik wilt maken van automatische incasso, voor welk bedrag, in hoeveel termijnen en in welke maand(en) dit geïncasseerd mag worden. We willen deze betaalmethode van harte bij u aanbevelen.

U geeft de machtiging voor de automatische incasso af tot wederopzegging. Dit betekent dat het doorloopt, totdat u bij de bijdrage administratie aangeeft dat u de automatische incasso wilt stoppen. Via de bijdrage administratie kunt u ook doorgeven dat u het bedrag wilt wijzigen, of de termijnen.

Waarom bevelen we deze betaalmethode bij u aan?

Als u een machtiging tot automatische incasso afgeeft, hoeven de contactpersonen niet meer bij u aan de deur te komen om de enveloppen langs te brengen of op te halen, dit scheelt dus een hoop werk voor de contactpersonen. In plaats daarvan ontvangt u 1x per jaar een brief waarin de data staan vermeld waarop er geïncasseerd zal worden.

Bovenstaande betekent dat de mensen die vorig jaar al een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven, nu geen toezeggingsformulieren van de actie kerkbalans zullen ontvangen.

Heeft u vorig jaar geen machtiging afgegeven maar wilt u toch graag met automatische incasso betalen? Dan kunt u nu al een mail sturen naar bijdrageadministratie@pg-roermond.nl. Het kan dan meteen geregeld worden! De automatische incasso kan ook gecombineerd worden met een overeenkomst voor periodieke schenking.

Als u een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven of gaat afgeven voor maandelijkse betaling willen we u vragen zelf nog te blijven betalen, tot u een brief heeft gekregen met daarin de data dat er geïncasseerd zal gaan worden.

Het is voor ons allemaal nieuw en er is en er wordt nog hard aan gewerkt om het allemaal goed te laten verlopen. Als u vragen of opmerkingen heeft over de automatische incasso kunt u hiermee terecht bij de bijdrage administratie via bijdrageadministratie@pg-roermond.nl of 0475-571993.

Namens het CvK,
Jeannette Klein