Bezwaarschrift

Op 22 oktober is er een bezwaarschrift ingediend aangaande de kandidaatstelling voor de functie van voorzitter van het CvK. Dit bezwaarschrift is door de kerkenraad deels gegrond en deels ongegrond geacht.

Er zijn verschillende gesprekken gevoerd n.a.v. dit bezwaarschrift. Omdat we dit bezwaar niet weg hebben kunnen nemen, hebben we gehandeld volgens de kerkorde en is het bezwaarschrift ingediend bij het College voor het Opzicht.

We zijn nu in afwachting van de verdere procedure.

Namens de kerkenraad, Truus Spoelstra.
18 November 2018.