Wijziging Bankrekeningnummers CvK & Diaconie

  • door

Wijziging Bankrekeningnummers CvK & Diaconie

Het geld van onze gemeente (zowel CvK als Diaconie) is ondergebracht bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). Deze stichting maakte tot nu toe voor het geldverkeer gebruik van de diensten van Van Lanschot Bankiers. Van Lanschot wil deze dienst binnenkort staken. Daarom heeft SKG een andere bank moeten zoeken om de dienstverlening voort te zetten.

Dit betekent dat al onze rekeningnummers wijzigen per 1 november 2018.

We weten dit zelf ook nog maar heel kort. We zijn er zelf absoluut niet gelukkig mee, maar kunnen er niets aan doen. Voor alle rekeningen is er een overstapservice. Dit betekent dat geld dat wordt overgemaakt naar een oud rekeningnummer, voorlopig nog automatisch op de nieuwe rekening terecht komt. U hoeft dus niet bang te zijn dat er geld “zoek” raakt.

We willen u wel vragen om zo snel mogelijk al uw betalingen op de nieuwe rekeningen te doen. Wij zullen vanaf nu alleen nog de nieuwe rekeningnummers gebruiken.

Protestantse Gemeente Roermond
(Vrijwillige Bijdrage & Actie Kerkbalans)
NL08 RABO 0373 7281 07
CvK Protestantse Gemeente Roermond
(Collectebonnen & Giften Kerkenwerk)
NL92 RABO 0373 7280 50
CvK Protestantse Gemeente Roermond
inzake solidariteitskas
NL42 RABO 0373 7280 77
Diaconie Protestantse Gemeente RoermondNL66 RABO 0373 7388 97
Diaconie Protestantse Gemeente Roermond
inzake ZWO commissie
NL82 RABO 0373 7389 00
CvK Protestantse Gemeente Roermond
inzake Kerkblad Contact
NL64 RABO 0373 7280 69
CvK Protestantse Gemeente Roermond
inzake PSW
NL20 RABO 0373 7280 85

Als u hierover nog vragen heeft, kunt u mailen naar cvk@pg-roermond.nl of bellen met Jeannette (06-46057505).