PSW Nieuws – November

PSW Nieuws – November

Knutselmiddag donderdag 8 november Knutselmiddag o.l.v. Joyce de Kruijk, m.m.v. Dina Oosse

Joyce is al met de voorbereiding bezig, en zij heeft weer een heel mooi ontwerp, waar iedereen iets moois van kan maken. Voor diegene die het moeilijk vinden om creatief aan de gang te gaan, is er voldoende hulp van het team om te zorgen, dat iedereen met iets leuks naar huis kan gaan. U wordt met koffie en iets lekkers ontvangen, en na het knutselen is er altijd nog tijd voor een hapje en een drankje. Al met al weer een gezellige middag.

Kerstmaaltijd senioren vrijdag 14 december 2018

Ook dit jaar houden wij weer een Kerstmaaltijd in het ontmoetingscentrum. Wij zien er weer naar uit om samen met onze senioren 70+ gemeenteleden een gezellige sfeervolle Kerstviering/maaltijd te hebben. Bij deze bent u van harte uitgenodigd op 14 december van 17.30 -20.15 uur ( zaal open om 17.00 uur) in het ontmoetingscentrum naast de kerk, waar u wordt ontvangen met een drankje.

U kunt zich hiervoor opgeven tot vrijdag 7 december bij Mw. Tonny Huissoon, tel. 0475-531951, b.g.g. 06-12285686, en mocht u vervoer nodig hebben, dan kunt u dit tegelijkertijd aan Tonny doorgeven. U wordt dan thuis opgehaald, en na de viering weer thuisgebracht. Bent u in het bezit van een auto, en in de gelegenheid om andere personen op te halen, dan kunt u dit ook aangeven bij Tonny op de bovengenoemde telefoonnummers. Wel een vriendelijk verzoek om alle wijzigingen, m.b.t. vervoer, die de laatste dagen nog kunnen ontstaan, altijd even te overleggen met Tonny Huissoon.

Mocht u een introducé mee willen nemen, vragen wij een vergoeding van €. 10,00 ( Hopelijk kunt u hiervoor begrip hebben).
Voor een eventuele gift: die kunt u persoonlijk aan één van de teamleden geven, of overmaken op rekeningnummer NL20 RABO 0373 7280 85 t.n.v. P.S.W.

Seniorenmiddag donderdag 10 januari 2019

Zoals ieder jaar starten wij de seniorenmiddag in het nieuwe jaar weer met een gezellige spannende sjoelmiddag, waar wij aan het einde van de middag weer de Andries van de Veen Bokaal zullen gaan uitreiken onder het genot van een drankje met ?????? aan de persoon die het hoogste aantal punten gaat scoren. Als u geen vervoer heeft en u wilt graag opgehaald worden, mag u contact opnemen met Tonny Huissoon die dit altijd weer perfect gaat regelen. Tel. 0475-531951 b.g.g. 06-12285686

Verantwoording Giften P.S.W. november 2018

Tijdens de seniorenmiddag 11 oktober €. 10,00 via Joyce, €. 20,00 via Tonny, €. 10,00 via Margriet, €. 30,00 via Gerard en nog €. 15,00 via Joyce

Huwelijksjubileum

60 jaar getrouwd, Dhr. en mw. van Heusden, Burgemeester Honeesingel 32 Haelen. Hiermee namens de Gemeente, van harte geluk gewenst, en bovenal Gods Zegen op deze dag en voor de komende tijd.

NIEUW Rekeningnummer P.S.W: NL20 RABO 0373 7280 85

Met vriendelijke groeten namens het P.S.W. team,
Gerard van der Klei psw@pg-roermond.nl