Verslag Boekenmarkt 2018

Verslag Boekenmarkt 2018

Eind juli was het weer boekenmarkt in de kerk. Na de voorbereidingen op enkele woensdagen in juni en juli en de inrichting van de boekenmarkt op maandag en dinsdag konden wij de bezoekers weer verwelkomen op dinsdagavond 24 juli (de voorverkoop), en op woensdag 25 juli en donderdag 26 juli, de dagen van de sjommelmert.
Ondanks het warme weer liep het op woensdag nog redelijk goed. Op donderdag was het helaas wel erg rustig, hetgeen duidelijk een gevolg was van de extreme hitte, waardoor mensen ervoor kiezen om thuis te blijven of op een andere manier verkoeling te zoeken. Van het sjommelmertcomité kregen wij dezelfde berichten.
Ook de koffiehoek werd weer bezocht. Sommige vaste bezoekers komen steevast een kopje koffie drinken en een praatje maken. Dit hoort bij het ritueel van hun jaarlijkse bezoek aan de boekenmarkt. Dat voelt altijd heel vertrouwd.

Samen met ongeveer 35 vrijwilligers is het weer gelukt. Geweldig. Wij willen een ieder, die op welke wijze dan ook heeft meegewerkt aan de boekenmarkt van harte bedanken. Zonder de inzet van zovelen is het niet mogelijk deze omvangrijke klus te klaren. Dit moet je echt met elkaar doen en je moet op elkaar kunnen rekenen. En dat gaat ieder jaar weer perfect. Ook de mensen die boeken aanleverden willen wij van harte danken, want zonder boeken is er geen boekenmarkt. En ook de organist, die ondanks de hitte gedurende de twee dagen veel aanwezig was en de met zijn orgelspel de mensen de kerk inlokte, hartelijk dank.
Alles bij elkaar was het weer een hartverwarmende ervaring.
De netto opbrengst is dit jaar met nog een nagekomen bedrag van € 50,– uitgekomen op € 2.951,30. Gezien de omstandigheden, menen wij dat wij hiermee tevreden mogen zijn