Van de predikant – September

  • door

Van de predikant – September

Vanwaar komt mijn hulp? Ik sla mijn ogen op naar de bergen..
In de zomervakantie was ik met mijn gezin een paar weken in Duitsland en Oostenrijk aan het kamperen. We genoten natuurlijk van het mooie weer, de andere omgeving, even weinig aan je hoofd behalve wandelen-spelen en een hapje en drankje.

Je bent dominee of niet, misschien heeft iedereen dat wel, dat je in een andere omgeving ineens aan het mijmeren slaat. Maar wij stonden met onze kleine tent aan de voet van wat imposante bergketens. Dat geeft een heel ander gevoel dan ons platte Nederland. Je voelt je nietig, klein tegenover die machtige kolossen. Teksten uit Psalmen borrelden naar boven “Vanwaar komt mijn hulp”. In Nederland voelt die tekst wat vreemd: we hebben ten eerste geen bergen (behalve de dominee, haha), maar ook een ander soort relatie met de natuur, met onze omgeving.

Ik denk dat het begin van geloven is dat jij als mens niet in het centrum van het universum staat. Je staat in relatie tot de Eeuwige, een schepper, een God. En dat maakt ook dat je anders naar jouw leven kijkt en de ander daarin; dat je niet om die ander, die naaste heen kunt. Ermee in relatie staat.

Dat gevoel krijg je in de bergen. En zo moet het ook geweest zijn in het oude Israel.

En als je in het dal langs het kerkje loopt- met zo’n de spitse kerktoren, en ziet dat daar, hoe klein en kwetsbaar ook, nog steeds mensen samen komen om te bidden, zingen en luisteren naar Gods Woord; al eeuwenlang- dan heb ik er vertrouwen in: dat we met elkaar de lofzang gaande houden.

En zo waren er nog wel meer mijmeringen, wie weet komen die nog in een volgend stukje op dienst aan bod. Nu eerst weer een vers seizoen, opgeladen beginnen aan een nieuw kerkelijk jaar.

Dit jaar begin ik ook met mijn verplichte nascholing, elke 2 maanden 2,5 dag intern in het vernieuwde PKN-conferentiecentrum Hydepark. Dominees uit de hele breedte van de PKN komen bij elkaar om te leren. Dat maakt dat ik in die weken minder gemeentewerk kan doen en soms minder bereikbaar. Ik hoop dat u daar begrip voor heeft.

In de gemeente beginnen we het seizoen met de startdienst op 23 september. Mèt gemeentefoto!! En natuurlijk gaan we door met een nieuwe ronde groothuisbezoeken, de open kerk, bewust geloven en een leesgroep over ‘kerk als klooster’. Zie elders in dit Contact de informatie en oproep daarvoor. Spreek mij aan of neem contact met mij op als u hierin geïnteresseerd bent!

Hartelijke groet en tot ziens!
ds Judith