Lezing Dode Zeerollen – Een impressie (10/04/2018)

Lezing Dode Zeerollen – Een impressie

De Dode Zeerollen zijn ontdekt in begin 1947 toevallig ontdekt bij de plaats Qumran aan de westelijke Jordaanoever. In 11 grotten bij de nederzetting Qumran zijn er rollen gevonden en men vermoed dat deze geschreven zijn door mensen uit deze nederzetting. De Dode Zeerollen zijn voor het grootste deel in het Hebreeuws geschreven. Daarnaast zijn er ook enkele teksten in het Aramees en een klein aantal in het Grieks. Ze dateren uit de periode ca. 250 vóór Christus tot ca. 50 na Christus. Waarschijnlijk zijn ze rond 68 na Chr. verstopt in de grotten. De handschriften zijn erg belangrijk, omdat ze een van de weinige geschreven bronnen zijn betreffende de joodse cultuur van ruim 2000 jaar geleden. Ze werpen een nieuw licht op de politieke en religieuze context van die dagen. De NBG-vertaling 1951 gaat uit van codex Leningradensis, dat is het oudste nog bestaande complete handschrift van de masoretische tekst van de Tenach, daterend uit het jaar 1008. De Dode Zeerollen kunnen grofweg ingedeeld worden in Bijbelse werken en overige religieuze teksten die niet in de bijbel staan, waaronder commentaren, wetten, poëzie en hymnen. De Bijbelse teksten komen grotendeels overeen met de Masoretische Tekst, de grondtekst van de joodse Bijbel.

Van alle teksten die nu voorkomen in de joodse Bijbel, behalve het boek Ester, zijn exemplaren gevonden.

De vondst van de rollen heeft invloed gehad op onze huidige Bijbelvertaling. Een voorbeeld is Jesaja 34:5:

NBG-vertaling 1951/Hebreeuwse tekst 1008 v Chr.
Mijn zwaard is in de hemel dronken geworden.

Nieuwe Bijbelvertaling 2004
Mijn zwaard verschijnt aan de hemel

De Franse paters van de Dominicanen van de Ecole biblique uit oost Jerusalem kregen als eerste de leiding over het onderzoek naar de rollen. De manuscripten waren in zeer slechte staat toen ze werden gevonden en dat heeft het onderzoek zeer vertraagd. Ook werd er lange tijd niets in de openbaarheid gebracht over de Dode Zeerollen en dit leidde tot speculaties. Pas in 1990 kwam hierin verandering in toen een nieuwe hoofduitgever besloot de rollen openbaar te maken.