U hoort hem wel, maar u ziet hem niet…

U hoort hem wel, maar u ziet hem niet…

Vorig voorjaar merkten de kosters dat de luidklok niet altijd meteen begon te luiden als ze op het knopje drukten en dat hij niet altijd meteen uitging als dat de bedoeling was.Daarom is er door mensen met verstand van luidklokken naar gekeken en de conclusie was dat het aandrijfwerk versleten was.Er is toen het een en ander opnieuw afgesteld “zodat het nog even kon”. Het zou een kwestie van tijd zijn tot het systeem niet meer zou werken. Zover wilden we het niet laten komen en dus is een paar weken geleden het aandrijfwerk volledig vervangen door een nieuw systeem.

Omdat de klok bijna niet toegankelijk is en de meeste mensen de klok nooit van dichtbij zullen kunnen zien, zijn Hijmen en ik naar boven geklommen om een paar foto’s te maken. Omdat de ruimte in het torentje heel klein is, is het lastig om goede foto’s te maken. Het is gemakkelijker om foto’s van het uitzicht te maken dan van de klok!

Op de klok staat de bovenaan de tekst: Ned. Herv. Kerk, Roermond 1 september 1964.
Onderaan staat de tekst: “Alles wat adem heeft love den Heer, Psalm 150:6”

Namens het CvK,
Jeannette Klein