Palmpasen

Wat was het weer een feest! Het maken van de palmpasenstokken en de intocht in de kerk.