Van de predikant

  • door

We zijn alweer volop bezig in het nieuwe jaar. Na een zeer mooie adventstijd, Kerst en oud & nieuw had ik een week vrij en kwam ik eindelijk toe aan wat klussen in huis en weerzien met familie en vrienden. Inmiddels staat het nieuwe jaar in de steigers: met mooie vieringen, een inspirerende veertigdagentijd, Pasen, Pinksteren en een gemeenteweekend.

Als gemeente willen we dit jaar ook een herkenbaar ritme gaan hanteren in de kerkdiensten, zodat trouwe kerkgangers, maar ook nieuwe mensen en jongeren weten wanneer er themadiensten z n: samen voorbereid, creatief en aansprekend voor alle generaties. Zie verderop in het Contact de oproep hiervoor!

Nu ik een half jaar in de gemeente aan de slag ben, heeft het accent ‘kennismaking’ alweer wat meer plaats gemaakt voor gewenning. Omdat er nog steeds mensen geïnteresseerd zijn in kennismaking met de dominee is er tussen maart en mei de laatste kans voor het maken van een eetafspraak met de dominee. In het nieuwe seizoen zal er iets anders voor in de plaats komen (Schrijf je in via de lijst in de kerk, of via predikant@protestantsegemeenteroermond.nl)

De kennismaking vindt ook plaats via de groothuisbezoeken. Wat bijzonder om zo met elkaar in gesprek te komen en kennis te maken met onze wijdverspreide en diverse gemeente! Het groothuisbezoek vormt voor mij een mooie manier om met gemeenteleden door te praten en een geloofsgesprek te hebben over het thema ‘Avondmaal’. Wat fijn om te merken dat er ruimte en respect is voor elkaars achtergrond, beleving en wensen rondom het Avondmaal. Wat bij elk bezoek terug komt is dat de gezamenlijke viering als heel waardevol en kostbaar wordt ervaren, juist in de diversiteit en het verschil van leeftijden, afkomst en geloofsbeleving.

En zo gaan we verder, voetje voor voetje op deze mooie weg met elkaar,

Hartelijke groet en tot ziens! ds. Judith