Meedenken en Voorbereiden Themadiensten 2018

Vind je het leuk om ook eens een dienst mee voor te bereiden: een dienst voor jong en oud, voor trouwe en nieuwe bezoekers? In 2018 houden we eens per maand, op de eerste zondag, een laagdrempelige dienst ‘all inclusive’. De kinderen (vanaf 4 jaar) blijven in de dienst en er is extra aandacht voor kinderen en jongeren in deze diensten.

De thema’s zijn:

  • 4 februari: De wereld op z’n kop! (Carnaval)
  • 4 maart: ‘I have a dream’ (dromen over kerk en wereld)
  • 1 april: Pasen
  • 3 juni: kampeerdienst tijdens het gemeenteweekend
  • 1 juli: Kom erbij ! mmv koor ‘United’ overstapdienst kindernevendienst
  • 2 september: Kerkproever
  • 7 oktober: dierendag & wandeling
  • 4 november: danken & delen
  • 2 december: Licht (Advent)
  • 6 januari: Nieuwjaar!

Heb je ideeën of muzikale/ creatieve suggesties bij bovenstaande thema’s of ben je geïnspireerd om mee voor te bereiden? Geef je (per thema) op bij predikant@pg-roermond.nl

Speciaal voor jongeren (12-25) de oproep: vind je het leuk om ook je steentje bij te dragen, door middel van challenges in plaats van preken, muziek maken, zang, collecteren, lector zijn, koffie schenken? Geef je dan ook op!

Leesgroep ‘Prayer’ in de veertigdagentijd: oecumenisch en internationaal? Wil je in de veertigdagentijd samen lezen, verdiepen, bezinnen en uitwisselen? In de Anglicaanse kerk wordt jaarlijks een ‘book for Lent’ (boek voor de veertigdagentijd) uitgebracht. Dit jaar is dat het boek ‘Prayer’ van de schrijver Luigi Gioia. Het boek daagt je uit om op een andere manier te gaan bidden: niet volgens een bepaalde methode of met bijzondere woorden, maar recht vanuit je hart en op elk moment van de dag, juist in de hectiek van het dagelijkse leven. Omdat het een Engelstalig boek is, is kennis van de Engelse taal handig. Het boek is zo geschreven dat wekelijks een hoofdstuk gelezen en behandeld kan worden. Er is al belangstelling getoond vanuit de katholieke parochies, dus wellicht kan de groep zowel internationaal als oecumenisch van deelname zijn en in verschillende kerken bij elkaar komen. De avond wordt afgesloten in de kerkruimte met een gezamenlijk gebed. De leesgroep komt op donderdagavonden b een. 22 februari, 8 maart, 22 maart en afsluitend Witte Donderdagviering op 29 maart. Opgave en informatie bij : predikant@pg-roermond.nl

Ds. Judith van den Berg-Meelis